sfara tours orizontal va ureaza un 2021 plin de calatorii!

Sână Mihăiță Pamfil (Coaliția Pentru Maramureș). (II) Azi, despre „Educaţie și mediere educațională” și “Locuire şi mică infrastructură”. Domenii PRIORITARE în vederea sprijinirii cetățenilor ROMÂNI APARŢINÂND minorității ROME

Sână Mihăiță Pamfil (Coaliția Pentru Maramureș). (II) Azi, despre „Educaţie și mediere educațională” și “Locuire şi mică infrastructură”. Domenii PRIORITARE în vederea sprijinirii cetățenilor ROMÂNI APARŢINÂND minorității ROME

Dragi prieteni, în calitate de candidat al Partidei Romilor, pe listele Coaliției Pentru Maramureș, la funcția de cosilier în Consiliul Local Baia Mare, mi-am elaborat, alături de un prestigios cercetător în domeniu, un program cu domeniile prioritare în vederea sprijinirii cetățenilor români aparținând minorității rome din municipiul nostru.
Prin programul propus urmărim aderarea la toate fondurile existente începand cu anul 2021 și continuarea celor implementate de predecesori. (II)

Educaţie și mediere educațională

 • Asigurarea accesului la educaţie pentru copiii cei mai săraci, de la vârste cât mai fragede, este esenţială pentru ruperea cercului vicios al sărăciei şi pentru incluziunea lor socială reală.
 • Creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome la un nivel similar cu cel al restului populaţiei, inclusiv prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon şcolar şi analfabetism, prin măsuri afirmative şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al romilor la o educaţie de calitate
 • Reducerea decalajului de acumulare educaţională (nivel de cunoştinţe) şi participare şcolară la toate nivelurile (preşcolar, primar, gimnazial, liceal, terţiar) între cetăţenii români aparţinând minorităţii rome şi restul populaţiei.
 • Formarea de grupe de mediatori educaționali pentru a facilita accesul echitabil la serviciile educaționale și pentru a reduce rata analfabetismului în rândul etnicilor romi din Baia Mare. Dezvoltarea activităţilor de consiliere şi orientare, ca și cele de tutorat, cu conținut specific, adaptat pentru copiii aparţinând grupurilor dezavantajate.
 • Conceperea şi implementarea unor programe şi activităţi de educaţie parentală şi de încurajare a participării părinţilor romi la procesul educaţional din şcoală şi din afara ei.
 • Reducerea decalajului socio-economic între elevii romi şi cei ne-romi în aspectele care blochează incluziunea educaţională (hrană, haine, condiţii de locuire, stare de sănătate) inclusiv prin furnizarea de suport pentru îmbunătăţirea situaţiei economice a familiei sau asigurarea de transport gratuit zilnic de acasă la şcoală.
 • Promovarea educaţiei incluzive şi reducerea cazurilor de discriminare şi segregare şcolară pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv prin instituirea unui sistem de identificare eficace, monitorizare şi intervenţie promptă pentru eradicarea cazurilor de segregare şcolară şi completarea legislaţiei actuale pentru combaterea segregării (Ordinul nr. 1540 din 19 iulie 2007), cu sancţiuni sau acţiuni obligatorii în cazul depistării situaţiilor de segregare şcolară.
 • Creşterea ponderii elevilor romi care beneficiază de suport în cadrul unor programe de tip ”şcoala după şcoală” (pregătire teme + hrană).
 • Creşterea ponderii persoanelor aparţinând minorităţii rome care beneficiază de suport în cadrul unor programe de tip „A doua şansă“, pentru creşterea nivelului educaţional.
 • Cultivarea şi dezvoltarea identităţii etno-culturale a romilor prin educaţie, în concordanţă cu legislaţia naţională şi cea a UE.
 • facilitarea şi stimularea participării la educaţie timpurie a copiilor romi (consiliere parentală, hrană furnizată copiilor defavorizaţi la grădiniţă, etc.);
 • înfiinţarea sau dezvoltarea unor creşe, grădiniţe cu program normal sau prelungit în comunităţi cu populaţie romă, inclusiv grădiniţe estivale, grădiniţe bilingve, centre de zi multifuncţionale, etc., pentru a asigura şanse reale de succes şcolar acestor copii.

Locuire şi mică infrastructură

 • Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în comunităţile locale defavorizate din punct de vedere economico-social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mica infrastructură
 • Realizarea de construcţii de locuinţe sociale la care să aibă acces nediscriminatoriu cetăţenii români aparținând minorității rome cu venituri reduse;
 • Reabilitarea unor clădiri, aflate în proprietatea autorităţilor administraţiei publice locale, din zonele cu populație romă defavorizată;
 • Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice în comunităţile locale cu populație romă defavorizată;
 • Dezvoltarea unor programe de regenerare urbană integrată şi eradicare a habitatului insalubru, în baza unei legi şi a unei metodologii specifice;
 • Elaborarea cadrului strategic prin care vor fi elaborate și implementate proiecte integrate de dezvoltare locală, destinate reducerii sărăciei populației defavorizate de la nivel urban;
 • Identificarea aşezărilor informale în vederea dezvoltării unor politici adecvate;
 • Asigurarea cadrului legislativ și metodologic adecvat pentru îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de locuit şi a dezvoltării zonelor dezavantajate;

  Sână Mihăiță Pamfil, candidat la Consiliul Local Baia Mare pe listele Coaliției Pentru Maramureș (Va urma)

Citiți și:

Previous Sână Mihăiță Pamfil (Coaliția Pentru Maramureș). (I) Domenii PRIORITARE în vederea sprijinirii cetățenilor ROMÂNI APARŢINÂND minorității RROME. Azi, despre SĂNĂTATEA bărbaţilor, femeilor și copiilor rromi
Next ALDE propune soluții concrete pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor județului Maramureș

About author

You might also like

Social 0 Comments

Vești bune pentru susținătorii luptei împotriva irosirii iraționale a resurselor!

Vești bune pentru susținătorii luptei împotriva irosirii iraționale a resurselor! După dezbaterile din ședința comună a Comisiei pentru agricultură și a Comisiei pentru industrii și servicii, Proiectul de Lege privind

Social 0 Comments

Deputatu Călin Bota: PNL Baia Mare susține organizarea Sărbătorii Castanelor în condiții de siguranță și cu costuri decente

În ultima ședință a Consiliului Local Baia Mare, consilierii liberali au susținut organizarea Sărbătorii Castanelor în condiții de siguranță, având în vederea creșterea numărului de îmbolnăviri, și cu costuri decente,

Social 0 Comments

De la PORCUL cu TRICHINELOZĂ, 6 persoane au avut nevoie de INTERNARE în spital

Deși în mod constant atenționăm populația asupra obligativității/importanței executării examenului trichineloscopic pentru porcii sacrificați, sunt persoane care ignoră recomandările noastre. Din păcate pentru neglijența unora, ajung să plătească/sufere familii întregi.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply