sfara tours orizontal va ureaza un 2021 plin de calatorii!

ȘOC! Exclusiv. Se ÎNCHID RESTAURANTELE și PISCINELE interioare în Baia Mare și în alte 19 localități peste doua zile dar se deschid școlile. Află de la Detectivul de Presă ȘOC! care sunt cele 20 de LOCALITĂȚI ROȘII cu interziceri totale de activități în domeniul HORECA

ȘOC! Exclusiv. Se ÎNCHID RESTAURANTELE și PISCINELE interioare în Baia Mare și în alte 19 localități peste doua zile dar se deschid școlile. Află de la Detectivul de Presă ȘOC! care sunt cele 20 de LOCALITĂȚI ROȘII cu interziceri totale de activități în domeniul HORECA

Detectivul de Presă ȘOC vă prezintă în PREMIERĂ

Proiectul de hotărâre din

03.02.2021

pentru aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13.01.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. (…)

Ca urmare,

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MARAMUREȘ

reunit în ședință extraordinară în data de 3 februarie 2021

                 Adoptă următoarea,

HOTĂRÂRE:

Art.1. Alin.1. Cu data de 05.02.2021, se instituie următoarele măsuri, în domeniul HORECA precum și în domeniul cultural, divertisment, recreativ:

 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor, barurilor și cafenelelor, în interiorul clădirilor:

 a. este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-21.00, în unitățile administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori,

b. este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-21.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ-teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,

c. este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

     Alin.2. Activitatea restaurantelor, barurilor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă:

a. fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-21.00, în unitățile administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori,

b. fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-21.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor în unitățile administrativ-teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,

c. doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, în unitățile administrativ-teritoriale unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

Alin.3. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la alin. 1 și 2 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.  

Alin.4. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, anexat prezentei.

Alin.5. Nu este permisă activitatea în cluburi și discoteci.

Alin.6. Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.

 Art.2. Alin.1. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5:00- 21:00.

           Alin.2. Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21:00-5:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

           Alin.3. Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art.3. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.

          Art.4. Se permite în condițiile enumerate la punctele a), b) și c), în intervalul orar 5.00 – 21.00 activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise pentru următoarele domenii:

          – activități în piscine;

          – locuri de joacă (excepție cele din centrele comerciale care rămân închise);

          – operatori economici licențiați  în jocurile de noroc (excepție cele din centrele comerciale care rămân închise);

a. fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în unitățile administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,

b. fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ-teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

c. este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

Art.5 În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.

Art.6. Alin.1. Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic (termometrizare digitală) și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori.

             Alin.2. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr.1731/832/2020, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, anexat prezentei.

Art.7. Alin.1. Activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordin comun nr. 3.142/1.495/2020 al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, anexat prezentei.

           Alin.2. Cu respectarea condițiilor precizate la alin. 1, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă în următoarele condiții, în spații închise:

a. cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ-teritoriale este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,

b. cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ-teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,

c. este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

         Alin.3. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.

               Activitățile sunt interzise la nivelul unităților administrativ-teritoriale unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

Art.8. Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile.

Art.9. Pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, centrele comerciale din municipiul Baia Mare vor asigura  pentru fiecare client o suprafață utilă neocupată de minim 4 mp și păstrarea distanței de protecție sanitară.

           a) Numărul maxim de clienți se va calcula în funcție de suprafața centrului comercial/magazinelor și va fi afișat la intrarea în fiecare centru/magazin.

           b) Accesul în centrele comerciale se va efectua prin realizarea triajului epidemiologic (termometrizare digitală) și se va realiza unidirecțional: cale/flux de acces pentru intrare, respectiv cale/flux de acces pentru ieșire.

          c) Administratorii/proprietarii vor pune la dispoziția dezinfectant pentru clienți și vor asigura dezinfectarea periodică a suprafețelor centrului comercial/magazinelor (ordin comun ministrul economiei și ministrul sănătății anexat).

Art.10.  În conformitate cu adresa INSP/CNSCB 19941/2020 și a HNCSU nr. 60 din 17.12.2020, în unitățile administrativ-teritoriale care au rata de incidență mai mare de 3 cazuri la 1000 de locuitori își pot desfășura activitatea operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art.11. Alin.1. Se permite vânzarea mărfurilor nealimentare în piețele agroalimentare și în piețele volante cu respectarea normelor de protecție sanitară – asigurarea unei distanțe minime de 3 metri între tarabe/mese; păstrarea unei distanțe minime de 2 metri între persoane; purtarea măștii de protecție și dezinfectarea frecventă a mâinilor;

                     Alin.2. Proprietarii/administratorii piețelor agroalimentare/piețelor volante vor asigura dezinfectarea periodică a tarabelor/meselor și a suprafețelor în care se organizează piața agroalimentară/piață volantă.

          Art.12. Se aprobă Lista unităților administrativ-teritoriale în care se impun măsuri de restricționare menționate, actualizată la data de 01.02.2021:

Detectivul de Presă ȘOC vă prezintă HARTA ROȘIE, unde toare aceste activități, mai sus menționate sunt INTERZISE:

Previous CJ Maramureș aduce îmbunătățiri importante programului ”Testăm pentru sănătatea maramureșenilor”
Next TREI localități din Maramureș NU AU COVID! Localnicii și-au recăpătat viața înapoi însă doar pe plan local. AFLĂ care sunt acestea

About author

You might also like

Dezvaluiri 0 Comments

PROFItabila afacere a SPĂGARILOR BĂII MARI. Toți se tem să o demoleze. Cătăline, ÎNCOTRO ne ÎNTORCI (VII)

Despre Magazinul Profi din Ferneziu de pe strada Barajului, s-a scris în mai multe rânduri. Suma ilegalităților în ceea ce privește funcționarea acestui magazin este fără precedent de mare precum

Dezvaluiri 0 Comments

ȘOC! Și-a scos PENISUL în fața unor COPII, în parcul Mara din Baia Mare. Poliția Locală l-a PRINS rapid

În urmă cu puțin timp, în parcul Mara din Baia Mare, un bărbat și-ar fi scos penisul în fața unei doamne care se alfa la plimbare cu fetița sa, potrivit

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply