sfara tours orizontal va ureaza un 2021 plin de calatorii!

ULTIMA ORĂ. SENTINȚA e de AZI. Primarul Cătălin Cherecheș NU ESTE VINOVAT de luare de MITĂ în formă continuată, CORUPEREA alegătorilor, FALS în declarații și efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcția de primar

ULTIMA ORĂ. SENTINȚA e de AZI. Primarul Cătălin Cherecheș NU ESTE VINOVAT de luare de MITĂ în formă continuată, CORUPEREA alegătorilor, FALS în declarații și efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcția de primar

DOSAR NR. 1059/100/2023
(disjuns din dosarul nr. 1931/100/2018)
SENTINŢA PENALĂ nr. 191
Şedinţa publică din 15 septembrie 2023
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE: FRANCISC OVIDIU
GREFIER: BĂBAN ELISABETA
MINISTERUL PUBLIC reprezentat prin procuror: BERENDE RUXANDRA
din cadrul DNA – Biroul Teritorial Baia Mare

Cod ECLI ECLI:RO:TBMAR:2023:007.000191
R O M Â N I A cod operator – 2618
TRIBUNALUL MARAMUREȘ
SECŢIA PENALĂ
DOSAR NR. 1059/100/2023
(disjuns din dosarul nr. 1931/100/2018)
SENTINŢA PENALĂ nr. 191
Şedinţa publică din 15 septembrie 2023
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE: FRANCISC OVIDIU
GREFIER: BĂBAN ELISABETA
MINISTERUL PUBLIC reprezentat prin procuror: BERENDE RUXANDRA
din cadrul DNA – Biroul Teritorial Baia Mare


Pe rol fiind pronunţarea soluţiei asupra cauzei penale privind pe inculpaţii
CHERECHEȘ CĂTĂLIN (… )trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 al. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal șiart. 5 al. 1 Cod penal (2 acte materiale), efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț,
incompatibile cu funcția pe care o îndeplinește, prev. de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu
aplicarea art. 5 al. 1 Cod penal, fals în declarații în formă continuată prev. de art. 326 Cod
penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal (16 acte materiale), corupere a alegătorilor prev. de
art. 386 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal și art. 5 al. 1 Cod penal, toate cu
aplicarea art. 38 al. 1 Cod penal, TRIFA NICOLAE DAN (…) pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 255 al. 1 vechiul Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 al. 1 Cod penal, MIHAI DORU ADRIAN (…) pentru
săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 255 al. 1 vechiul Cod penal raportat la art.
6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 al. 1 Cod penal, MIHAI SORINEL (…), pentru săvârșirea
infracțiunii de dare de mită prev. de art. 255 al. 1 vechiul Cod penal raportat la art. 6 din
Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 al. 1 Cod penal, trimişi în judecată prin rechizitoriul
întocmit la data de 19 septembrie 2018 în dosarul de urmărire penală nr. 12/P/2013 al DNA –
Serviciul Teritorial Cluj.
Se constată că dezbaterea în fond a cauzei a avut loc la termenul din 8 august 2023,
când în încheierea şedinţei ce face parte integrantă din prezenta sentinţă au fost consemnate
susţinerile părţilor, pronunţarea fiind stabilită pentru data de astăzi, când în urma deliberării sa
pronunţat următoarea hotărâre.


TRIBUNALUL
Prin rechizitoriul întocmit la data de 19 septembrie 2018 în dosarul penal nr.
12/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională
Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, remediat în data de 14 iulie 2021, au fost trimişi în
judecată inculpaţii:

 • Cherecheș Cătălin pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă
  continuată prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu
  aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), efectuare de
  operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția pe care o îndeplinește, prev.
  de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, fals în declarații în
  formă continuată prev. de art. 326 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (16 acte
  materiale), corupere a alegătorilor prev. de art. 386 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod
  penal și art. 5 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal,
 • Wermelinger Marco pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 255
  alin. 1 vechiul Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1
  Cod penal,
 • Trifa Nicolae Dan pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită prev.
  de art. 26 Cod penal raportat la art. 255 alin. 1 vechiul Cod penal raportat la art. 6 din Legea
  nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal,
 • Mihai Doru Adrian pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 255
  alin. 1 vechiul Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1
  Cod penal,
 • Mihai Sorinel pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 255 al. 1
  vechiul Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod
  penal.
  În sarcina inculpaţilor s-a reţinut prin rechizitoriu, în esenţă, faptul că:
  Inculpatul Cherecheș Cătălin, cu intenție, în baza unei rezoluții infracționale unice,
  în calitate de primar al Municipiului Baia Mare, cu atribuții și în ceea ce privește coordonarea
  activității Comisiei Municipale de Sistematizare a Circulației, conform dispozițiilor art. 63
  alin.1 coroborat cu art. 63 alin. 5 lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001:
 • în cursul lunii mai 2013 (până în data de 13.05.2013), pentru aprobarea de către
  subscrisa comisie a cererii de eliberare a autorizațiilor de acces a autovehiculelor de mare
  tonaj pe raza Municipiului Baia Mare (necesare pentru transportul unei cantități mari de pirite
  aurifere din incinta C.N.M.P.N. REMIN S.A.) formulată de S.C. WERCO LOGISTIC S.R.L.,
  a pretins o sumă de bani cu titlu de mită de la inculpatul Wermelinger Marco, reprezentantul
  societății comerciale WERCO TRADE AG Elveția (societate care achiziționase piritele
  aurifere de la C.N.M.P.N. REMIN S.A. și care deține 50% din capitalul social al S.C.
  WERCO LOGISTIC S.R.L.) și a primit suma de 150.000 USD, disimulată în două contracte
  de sponsorizare, unul în valoare de 60.000 USD încheiat la data de 22.05.2013 între WERCO
  TRADE AG și Primăria municipiului Baia Mare (contract nr. 14370/22.05.2013) și unul în
  valoare de 90.000 USD încheiat la data de 20.05.2013 între aceeași societate comercială și
  Handbal Club Municipal Baia Mare-Secția de fete ( contract numărul 260/20.05.2013), parte
  din această sumă, respectiv 50.000 lei, fiind virată de către clubul de handbal în contul S.C.
  EMARAMUREȘ MEDIA S.R.L. (societate comercială aparținând de facto inculpatului
  Cherecheș Cătălin) în baza unui „contract cadru privind derularea de campanii de comunicare
  multimedia Ziarul electronic eMaramures.ro/Radio eMaramureş/Televiziunea eMaramureş/
  Ziarul print eMaramureş” încheiat din dispoziția edilului (Contract nr. 309/08.05.2013);
 • în perioada 13.06.2013-17.06.2013, pentru aprobarea de către aceeași comisie
  municipală a cererii de eliberare a autorizațiilor de acces a autovehiculelor de mare tonaj pe
  raza Municipiului Baia Mare (necesare pentru transportul de deșeuri periculoase -zgură, mată
  și deșeuri metalice- din incinta S.C. ROMPLUMB S.A.), formulată de S.C. SILNEF
  MINCUP S.R.L., a pretins cu titlul de mită o sumă de bani (cel puțin 10.000 lei) de la
  inculpații Mihai Doru Adrian și Mihai Sorinel – asociat și administrator al S.C. SILNEF
  MINCUP S.R.L.- (societate care a achiziționat deșeurile periculoase de la S.C. ROMPLUMB
  S.A.) și a acceptat suma de 12.000 lei, ce urma să fie disimulată tot sub forma unui contract
  de sponsorizare încheiat cu Handbal Club Municipal Baia Mare – Secția de fete (contract care
  nu s-a mai concretizat datorită începerii urmăriri penale în personam în cauză), toate aceste
  aspecte în opinia Ministerului Public, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de
  luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea
  nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal (două acte materiale).
  Inculpatul Cherecheș Cătălin, în perioada ianuarie 2011-iunie 2013, în calitate de
  deputat în Parlamentul României (până la data de 30.05.2011) și, ulterior, primar al
  Municipiului Baia Mare, a efectuat ca administrator de fapt/împuternicit al administratorului
  de drept Mînăilă Irina ( în baza procurii autentificată sub numărul nr. 1706/29.04.2011 la BNP
  Stoica Ioan Alin) la S.C. VDC HOLDING S.R.L. (unde avea calitatea de asociat cu o cotă de
  participare de 95%) – societate care avea ca obiect principal de activitate „închirierea și
  subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau subînchiriate”- , următoarele operațiuni
  financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcțiile pe care le deținea:
 • a negociat și încheiat în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. contractul de închiriere
  a panourilor publicitare numărul 5/20.04.2011 cu Partidul Național Liberal (pentru acest
  contract S.C. VDC HOLDING S.R.L. a emis facturile cu numerele 39/09.05.2011 în valoare
  de 13.500 lei, 38/07.05.2011 în valoare de 4.500 lei și 37/03.05.2011 în valoare de 4.000 lei și
  chitanțele nr.1/03.05.2011 și 2/07.05.2011);
 • a încheiat pentru S.C. VDC HOLDING S.R.L. cu Uniunea Social Liberală (USL),
  Filiala Maramureș contractul de închiriere a panourilor publicitare nr. 5/20.04.2012, în
  valoare totală de 162.922 lei și contractul de vânzare-cumpărare nr. 6/20.04.2012, prin care au
  fost achiziționate de USL materiale de publicitate electorală în valoare de 32.000 lei (în acest
  sens la data de 02.05.2012 VDC HOLDING S.R.L. a emis factura nr. VDC2012-1/02.05.2012
  și factura nr. 2012-037/28.05.2012 în valoare totală de 143.422 lei -reprezentând valoarea
  contractelor nr. 5 și 6/2012).
 • la data de 21.01.2012 a încheiat, în calitate de reprezentant al S.C. VDC HOLDING
  S.R.L., cu S.C. YOKO PROD S.R.L. contractul de subînchiriere a unui spațiu de depozitare
  aflat la subsolul spațiului din Municipiul Baia Mare, str. Victorie, nr. 2-4, pe care S.C.
  YOKO PROD S.R.L, apare că îl închiriase anterior în anul 2011, și pentru care a achitat
  societății comerciale VDC HOLDING S.R.L., la data de 05.08.2011, suma de 75.888 lei, în
  baza facturii nr. 19/03.08.2011 emisă de această din urmă societate comercială ;
 • în perioada 01.01.2011 – iunie 2013, din dispoziția inculpatului Cherecheș Cătălin,
  S.C. VDC HOLDING S.R.L. a emis către S.C. ADTECH S.R.L. facturi pentru încasarea
  chiriei, respectiv facturile cu nr. 19/24.01.2011, în valoare de 5.575,14 lei, nr. 25/25.02.2011
  în valoare de 5.416,91 lei, nr. 29/21.03.2011 în valoare de 5.218,91 lei, nr. 43/16.05.2011 în
  valoare de 5.330,52 lei, nr. 4/29.06.2011 în valoare de 4.177,80 lei, nr. 6/29.06.2011 în
  valoare de 1.453,28 lei, nr. 17/28.07.2011 în valoare de 1.173,04 lei, nr. 15/28.07.2011 în
  valoare de 4.198,44 lei, nr. 26/29.08.2011 în valoare de 4.215,90 lei, nr. 27/29.08.2011 în
  valoare de 1.130,88 lei, nr. 35/03.10.2011 în valoare de 4.318,47 lei, nr. 36/03.10.2011 în
  valoare de 1.249,92 lei, nr. 43/25.10.2011 în valoare de 4.288,41 lei, nr. 44/25.10.2011 în
  valoare de 1.378,88 lei, nr. 102/25.11.2011 în valoare de 4.327,10 lei, nr. 110/21.12.2011 în
  valoare de 1.341,68 lei, nr. 109/21.12.2011 în valoare de 4.278 lei, nr. 2012-003/25.01.2012
  în valoare de 4.311,92 lei, nr. 2012 – 004/25.01.2012 în val oare de 1.393,76 lei, nr. 2012 –
  011/27.02.2012 în valoare de 1.257,36 lei, nr. 2012 – 010 / 27.02.2012 în valoare de 4.318,67
  lei, nr. 2012- 017/26.03.2012 în valoare de 4.326, nr. 2012 – 018/26.03.2012 în valoare de
  1.731,98 lei, nr. 2012 – 023 / 23.04.2012 în valoare de 4.339,50 lei, nr. 2012 –
  024/23.04.2012 în valoare de 1.510,96 lei, nr. 2012 – 031/25.05.2012 în valoare de 4.428,88
  lei, nr. 2012 – 032/25.05.2012 în valoare de 1.329,28 lei, nr. 2012 – 040/26.06.2012 în
  valoare de 4.429,67 lei, nr. 2012 – 041/26.06.2012 în valoare de 1.145,76 lei, nr. 2012 –
  043/26.07.2012 în valoare de 1.006,88 lei, nr. 2012 – 048/26.07.2012 în valoare de 4.581,65
  lei, nr. 2012 – 056/27.08.2012 în valoare de 1.135,84 lei, nr. 2012 – 055/27.08.2012 în
  valoare de 4.446,04 lei, nr. 2012 – 063/26.09.2012 în valoare de 1.033,68 lei, nr. 2012-
  062/26.09.2012 în valoare de 4.478,28 lei, nr. F 003/26.10.2012 în valoare de 3.651,20 lei, nr.
  2012 – 004/26.10.2012 în valoare de 854 lei, nr. 005/28.11.2012 în valoare de 5.825,46 lei, nr.
  2013 – 011/29.04.2013 în valoare de 17.151,28 lei și nr. 2013-002/29.04.2013 în valoare de
  3.664,24 lei ;
 • în perioada ianuarie 2011-mai 2012 S.C. VDC HOLDING S.R.L., administrată de
  inculpat a emis facturile cu numerele 20/26.01.2011 în valoare de 2.114 lei, 25/25.02.2011 în
  valoare de 2.099,62 lei, 32/28.03.2011 în valoare de 2.027,70 lei, 42/16.05.2011 în valoare de
  2.036,58 lei, 10/29.06.2011 în valoare de 2.088,90 lei, 9/29.06.2011 în valoare de 2.088,90
  lei, 14/28.07.2011 în valoare de 2.099,22 lei, 24/29.08.2011 în valoare de 2.109,47 lei,
  33/3.10.2011 în valoare de 2.159,23 lei, 41/25.10.2011 în valoare de 2.144,2 lei,
  105/28.11.2011 în valoare de 2.163,55 lei, 112/21.12.2011 în valoare de 2.139 lei, 2012-
  006/25.01.2012 în valoare de 2.155,96 lei, 2012-013/27.02.2012 în valoare de 2.159,33 lei,
  2012-020/26.03.2012 în valoare de 2.168,11 lei, 2012-026/23.04.2012 în valoare de 2.169,75
  lei, 2012-034/25.05.2012 în valoare de 2.214,44 lei pentru care în aceeași perioadă S.C.
  ITALSOFA ROMANIA S.R.L. a efectuat 17 plăți aferente facturilor emise reprezentând plata
  chiriei pentru imobilul închiriat și, totodată, a achiziționat produse de la S.C. ITALSOFA
  ROMANIA S.R.L. conform facturilor cu numerele 4011033352/28.09.2011 în valoare de
  3.781,27 lei și 4011033366/28.09.2011 în valoare de 4.083,75 lei ;
 • în perioada ianuarie 2011-iunie 2013 inculpatul Cherecheș Cătălin a dispus emiterea
  a următoarelor facturi de încasare lunară a chiriei pentru spațiile închiriate de S.C. VDC
  HOLDING S.R.L. cabinetelor medicale Libotean Miorița și Inceu Maria: nr. 17/24.01.2011 în
  valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 18/24.01.2011 în valoare de 600 de lei –
  Cabinet Medical Libotean Miorița; 22/25.02.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical
  Libotean Miorița; 23/25.02.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria;
  41/16.05.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 40/16.05.2011 în
  valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 1/14.06.2011 în valoare de 600 de lei –
  Cabinet Medical Inceu Maria; 2/14.06.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical
  Libotean Miorița; 7/29.06.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria;
  8/29.06.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 13/28.07.2011 în
  valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 12/28.07.2011 în valoare de 600 de
  lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 22/29.08.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical
  Inceu Maria; 23/29.08.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița;
  108/21.12.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 107/21.12.2011
  în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 101/25.11.2011 în valoare de 600 de
  lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 100/25.11.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet
  Medical Inceu Maria; 40/25.10.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean
  Miorița; 39/25.10.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria;
  31/03.10.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 32/03.10.2011 în
  valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 2012 – 001 din 25.01.2012 în
  valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 – 002 din 25.01.2012 în valoare de
  600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 2012 – 008 / 27.02.2012 în valoare de 600 de
  lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 – 009/27.02.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet
  Medical Libotean Miorița; 2012 – 015/27.03.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical
  Libotean Miorița; 2012 – 016/26.03.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu
  Maria; 2012 – 029/25.05.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița;
  2012 – 030/25.05.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 –
  038/26.06.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 2012 –
  039/26.05.(? 06.) 2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 –
  021/23.04.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 2012 –
  022/24.04.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 –
  046/26.07.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 2012 –
  047/26.07.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 –
  054/27.08.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 –
  053/27.08.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 2012 –
  061/26.09.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 –
  060/26.09.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 001/28.11.2012
  în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; F-004/20.11.2012 în valoare de
  600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; F-002/26.10.2012 în valoare de 600 de lei –
  Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 (? 2013) – 004/29.04.2013 în valoare de 2.400 lei
  (ianuarie – aprilie 2013) Cabinet Medical Libotean Miorița; 2013 – 005/29.04.2013 în
  valoarea de 2.400 lei (ianuarie – aprilie 2013) Cabinet Medical Inceu Maria (facturile pe anul
  2011 au fost achitate de cabinetele medicale menționate mai sus la datele de 15.06.2011-câte
  3.000 lei și la data de 21.12.2011-câte 4.200 lei; pentru anul 2012 s-a efectuat de către cele
  două cabinete medicale o plată în data de 26.07.2012 -în valoare a câte 4.200 lei și o plată în
  data de 29.04.2013 în valoare a câte 2.400 lei ).
 • a încheiat, la data de 01.05.2012, în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. cu S.C.
  GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. Actul adițional nr. 1 la
  Contractul de închiriere spațiu nr. 2777/27.04.2007, iar la data de 01.05.2013 a încheiat un
  nou act adițional la același contract, înscris ce figurează înregistrat la S.C. GENERALI
  ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. sub nr. 3770/30.04.2013; totdată, în
  perioada ianuarie 2011-iunie 2013, a dispus emiterea facturilor de încasare a chiriei lunare
  pentru spațiul închiriat de S.C. VDC HOLDING S.R.L. societății comerciale GENERALI
  ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., fiind emise facturile: nr. 34 din
  28.03.2011, în valoare de 13.277,39 lei; nr. 1045/01.07.2011, în valoare de 64.525,26 lei; nr.
  10.147/21.12.2011 în valoare de 80.148,64 lei; 21201/25.01.2012, în valoare de 13.429,82 lei;
  21.202/27.02.2012 în valoare de 13.476,63 lei; 21203/26.03.2012 în valoare de 13.518,48 lei;
  21204/26.07.2012 în valoare de 39.489,67 lei; 21205/31.08.2012 în valoare de 9.805,36 lei;
  148/12.12.2012 în valoare de 29.467,09 lei; 13006/29.04.2013 în valoare de 38.103,69 lei ;
 • la data de 30.03.2011 a negociat și încheiat în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L.
  cu S.C. OSFI S.R.L. actul adițional la Contractul de construire nr. 7/18.09.2008. ; la data de
  04.07.2012 a emis pe numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. către S.C. OSFI S.R.L. factura nr.
  2012-045 în valoare de 280.550 lei, iar la data de 20.07. 2012 a emis factura nr. 002 ce
  vizează plata către aceeași societate comercială a sumei de 85.277,28 lei;
  -la data de 11.08.2011, în calitate de reprezentant al S.C. VDC HOLDING S.R.L., a
  emis factura cu numărul 21, în valoare de 78.000 lei către SZOKE EVA EDIT ca urmare a
  încheierii la aceeași dată a contractului de vânzare-cumpărare dintre S.C. VDC HOLDING
  S.R.L. și susnumita, autentificat la BNP Mureșan Georgeta Marcela sub numărul
  4121/11.08.2011;
 • a negociat în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. și încheiat la data de 18.01.2013
  cu Popa (fost Fălăuș) Liviu Ciprian contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.
  277/18.01.2013 la BNP Mureșan Georgeta Marcela, pentru care a emis factura nr.
  001/18.01.2013 este de 500.958,15 lei ;
 • la data de 02.05.2011 în calitate de reprezentant la S.C. VDC HOLDING S.R.L., a
  încheiat cu ROCREDIT IFN S.A. contractul de împrumut nr.
  RQ11040110030817/02.05.2011, având ca obiect acordarea de către ROCREDIT IFN a unui
  împrumut în valoare de 100.000 euro; pentru garantarea împrumutului, S.C. VDC HOLDING
  S.R.L., reprezentată de inculpat, a încheiat cu ROCREDIT IFN contractul de garanție reală
  mobiliară nr. 56/B/02.05.2011;
  -în vederea încheierii contractului de împrumut cu ROCREDIT IFN S.A. inculpatul în
  calitate de reprezentant al S.C. VDC HOLDING S.R.L, la data de 04.05.2011, a emis un
  ordin de plată în valoare de 145 lei , având ca beneficiar cabinetul de avocat Herța Călin și un
  ordin de plată în valoare de 2.983 lei având ca beneficiar ROCREDIT BROKER
  ASIGURARE; totodată a emis ordinul de plată nr. 1/05.05.2011 prin care VDC HOLDING
  S.R.L. transferă suma de 100.000 lei dintr-un cont deschis la ROCREDIT IFN Sucursala Baia
  Mare într-un alt cont deținut de emitent;
 • în perioada 09.05.2011-25.05.2011, la solicitarea inculpatului, i s-a eliberat de către
  ROCREDIT IFN, în 5 tranșe, suma de 130.000 lei și suma de 2.000 euro.în baza a cinci
  ordine de plată emise de ROCREDIT IFN semnate de S.C. VDC HOLDING S.R.L. , în
  calitate de client, prin inculpatul Cherecheș Cătălin;
 • din dispoziția inculpatului, la datele de 03.06.2011, 30.06.2011 și 29.07.2011, au fost
  achitate trei rate din împrumut, în valoare totală de 3.000 euro în contul ROCREDIT IFN , iar
  la data de 18.08.2011, prin intermediul lui Mînăilă Irina, a virat suma de 100.000 euro către
  ROCREDIT IFN ;
 • la data de 11.02.2013 a încheiat, în calitate de reprezentant al S.C. VDC HOLDING
  S.R.L., contractul de credit nr. RQ13020157032312/11.02.2013 cu ROCREDIT IFN S.A., ce
  are ca obiect contractarea de către S.C. VDC HOLDING S.R.L. a unei linii de credit în
  valoare de 1.600.000 lei, împrumut contractat ca urmare a încheierii de către S.C. VDC
  HOLDING S.R.L. a unui antecontract de vânzare-cumpărare cu Coman Iuliana privind
  promisiunea de vânzare cu suma de 1.600.000 lei a unui imobil din localitatea Tăuții
  Măgherăuș înscris în CF 966 ;VDC HOLDING S.R.L , prin inculpat, a emis două
  ordine de plată către Coman Ioan, unul în valoare de 300.000 lei și unul în valoare de
  420.000 lei pentru plata avansului prețului stabilit prin antecontractul de vânzare cumpărare ;
  -în vederea încheierii contractuui de împrumut cu ROCREDIT IFN, inculpatul a emis ,
  în calitate de reprerzentant al S.C. VDC HOLDING S.R.L., la data de 12.02.2013 două ordine
  de plată, unul în valoare de 2.951 lei către ROCREDIT BROKER ASIGURARE, pentru plata
  poliței de asigurare și unul în valoare de 145 lei către Cabinet avocat Herța Călin, pentru
  înscriere credit în arhiva electronică;
 • la data de 26.04.2011, S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat, a
  încheiat cu S.C. CANAL 7 S.R.L. contractul nr. 258/26.04.2011 având ca obiect prestarea de
  servicii publicitare (producție audio-video în perioada 27.04.2011-05.05.2011), sens în care sa
  emis factura nr. 5398/06.05.2011 în valoare de 3.570 lei, care a fost achitată de S.C. VDC
  HOLDING S.R.L. în două tranșe, la data de 12.10.2011 și la data de 17.10.2011;
 • în cursul anului 2011, S.C. VDC HOLDING S.R.L. a achiziționat de la S.C.
  PUBLICOM S.R.L. (factura nr. 405/2011) servicii de publicitate pentru care a achitat la data
  de 05.05.2011 suma de 2.347,32 lei; tototdată, a achiziționat de la aceeași societate
  comercială servicii de publicitate și în anul 2012 pentru care la data de 15.06.2012 a achitat
  suma de 4.430,47 lei, în baza facturii nr. 623/25.05.2012;
 • în perioada aprilie-mai 2011 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat,
  a achiziționat de la S.C. GENIUS S.R.L. servicii de publicitate pentru care s-a emis facturile
  nr. 187/14.04.2011 în valoare de 1.117,11 lei, nr. 189/22.04.2011 în valoare de 1.000, 71 lei,
  nr. 202/03.05.2011 în valoare de 3.902,09 lei ;
 • la data de 30.04.2012 a negociat și încheiat în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L.
  cu S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. contractele de prestări servicii numerele
  G139291/30.04.2012 (valoarea contractului este de 7.700,04+9.306,67 euro) și
  G139290/30.04.2012 (valoarea contractului este de 7.587,05 euro) și comanda
  G139315/30.04.2012 (în valoare de 1445,40 euro +TVA);
  -în perioada februarie 2011- mai 2012 a contractat în numele S.C. VDC HOLDING
  S.R.L. servicii de publicitate /prestări servicii de la S.C. INSERV MEDIA S.R.L. pentru care
  au fost emise facturile : 11MEDIA100044/28.02.2011, în valoare de 1.240 lei,
  11MEDIA100064/08.03.2011, în valoare de 1.240 lei, 11MEDIA100098/11.04.2011, în
  valoare de 744 lei, 10MEDIA200032/12.05.2011, în valoare de 744 lei, 11MEDIA100129/
  18.05.2011 în valoare de 1.260 lei, 11MEDIA100300/31.10.2011 în valoare de 806 lei,
  11MEDIA100288/10.10.2011 în valoare de 806 lei, 11MEDIA100309/07.11.2011 în valoare
  de 806 lei, 11MEDIA100322/24.11.2011 în valoare de 806 lei, 11MEDIA100326/30.11.2011
  în valoare de 595,20 lei, 11MEDIA100354/29.12.2011 în valoare de 293,88 lei,
  11MEDIA100042/25.02.2011 în valoare de 1.488 lei, 11MEDIA100033/14.02.2011, în
  valoare de 1.488 lei, 11MEDIA100031/11.02.2011 în valoare de 620 lei,
  11MEDIA100022/07.02.2011 în valoare de 620 lei, 11MEDIA100084/01.04.2011 în valoare
  de 1.984 lei, 11MEDIA100071/17.03.2011 în valoare de 6.500,01 lei,
  11MEDIA100068/16.03.2011 în valoare de 1.240 lei, 11MEDIA100037/17.02.2011 în
  valoare de 2.852 lei, 11MEDIA100429/21martie 2012 în valoare de 36.645,90 lei,
  11MEDIA100468/08.05.2012 în valoare de 66.076,80 lei;
 • în perioada martie-mai 2011, în calitate de reprezentant al S.C. VDC HOLDING
  S.R.L. a contractat de la S.C. XS SUD COMPANI S.R.L. servicii de publicitate media, pentru
  care au fost emise de către S.C. XS SUD COMPANI S.R.L. facturile fiscale numerele
  624/02.03.2011 în valoare de 7.000 lei, 669/20.04.2011 în valoare de 10.000 lei,
  697/12.05.2011 în valoare de 13.158, 63 lei, 706/20.05.2011 în valorare de 9.213,96 lei, ce au
  fost achitate de S.C. VDC HOLDING S.R.L în perioada martie-octombrie 2011, prin bancă
  (două operațiuni) și în numerar (cinci chitanțe de plată);
  -în anul 2012, în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L,. a încheiat cu S.C.
  AFFICHAGE ROMANIA S.R.L, contractele cu numerele 389/17.12.2012, 390/17.12.2012,
  391/17.12.2012, 125/04.04.2012, 126/04.04.2012 având ca obiect închirierea panourilor
  publicitare,pentru care a achitat prin ordine de plată către S.C. AFFICHAGE ROMANIA
  S.R.L. sumele de 14.430,43 lei ( OP din 24.04.2012), 30.970,94 lei (OP din 03.05.2012) și
  81.610,35 lei (OP din 13.07.2012);
  -în perioada 2011-2013 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat, a
  achiziționat servicii de publicitate de la GRAIUL MARAMUREȘULUI S.R.L. pentru care au
  fost emise facturile cu nr. 6153/13.01.2011 în valoare de 8.000 lei (achitată cu filă cec), nr.
  6324/28.02.2011 în valoare de 6.000 lei (achitată cu filă cec), nr. 6329/7.03.2011 în valoare
  de 5.500 lei (achitată cu filă cec), nr. 6448/31.03.2011 în valoare de 12.200 lei (achitată cu
  filă cec), nr. 6853/8.07.2011 în valoare de 3.0000 lei, nr. 6854/11.07.2011 în valoare de 3.000
  lei, nr.4464M /23.08.2011 în valoare de 4.999,68 lei, nr. 7069/31.08.2011 în valoare de
  4.999,68 lei, nr. 7471/29.11.2011 în valoare de 4.340 lei, nr. 7472/30.11.2011 în valoare de
  3.659,24 lei, nr. 4475/19.12.2011 în valoare de 4.999,99 lei, nr. 4476/22.12.2011 în valoare de
  3.968 lei, nr. 7620/27.12.2011 în valoare de 4.999,68 lei, nr. 7618/30.12.2011 în valoare de
  2.032,36 lei (total valoare facturi în anul 2011 -71.698,63 lei); nr. 7912/21.02.2012 în valoare
  de 4.300 lei, nr. 8027/13.03.2012 în valoare de 3.909 lei, nr. 8061/16.03.2012 în valoare de
  4.000 lei, nr. 8154/26.03.2012 în valoare de 3.900 lei, nr. 8155/28.03.2012 în valoare de 3.500
  lei, nr. 8156/30.03.2012 în valoare de 3.500 lei, nr. 8220/12.04.2012 în valoare de 5.000 lei,
  nr. 8221/13.04.2012 în valoare de 5.000 lei, nr. 8372/4.05.2012 în valoare de 5.000 lei, nr.
  8373/7.05.2012 în valoare de 5.000 lei, nr. 8374/8.05.2012 în valoare de 5.000 lei, nr.
  8762/30.07.2012 în valoare de 4.999,68 lei, nr. 5453M/31.07.2012 în valoare de 5.000 lei, nr.
  8832/17.08.2012 în valoare de 5.000 lei, nr. 8891/31.08.2012 în valoare de 4.000 lei, nr.
  9043/28.09.2012 în valoare de 4.550 lei, nr. 9044/30.09.2012 în valoare de 4.500 lei, nr.
  9162/18.10.2012 în valoare de 4.570 lei, nr. 9163/19.10.2012 în valoare de 4.750 lei, nr.
  9244/30.10.2012 în valoare de 4.520 lei, nr. 9304/15.11.2012 în valoare de 5.000 lei, nr.
  9316/16.11.2012 în valoare de 5.000 lei, nr. 9540/21.12.2012 în valoare de 5.000 lei (total
  valoare facturi pe 2012 – 104.868,68 lei); nr. 9635/18.01.2013 în valoare de 5.000 lei, nr.
  9636/21.01.2013 în valoare de 5.000 lei, nr. 9651/23.01.2013 în valoare de 5.000 lei, nr.
  9652/24.01.2013 în valoare de 5.000 lei, nr. 9947/15.03.2013 în valoare de 3.500 lei, nr.
  9948/18.03.2013 în valoare de 3.500 lei, nr. 10056/4.04.2013 în valoare de 5.000 lei, nr.
  10.057/5.04.2013 în valoare de 5.000 lei, nr. 10361/4.06.2013 în valoare de 5.000 lei, nr.
  10362/5.06.2013 în valoare de 5.000 lei, nr. 10363/6.06.2013 în valoare de 5.000 lei, nr.
  10559/22.07.2013 în valoare de 5.000 lei, nr. 10560/23.07.2013 în valoare de 5.000 lei (total
  valoare facturi pe 2013 – 62.000 lei);
 • la data de 02.04.2012 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat, a
  încheiat cu S.C. TEMPO MEDIA S.R.L. contractul de închiriere nr. 112/02.04.2012 având ca
  obiect închirierea de panouri publicitare ( valoarea contractului fiind de 2.308,88 euro) pentru
  care a achitat contravaloarea facturii emise de sususcrisa societate comercială (factură
  proforma 56/ factura fiscală nr. 2152/09.05.2012) , respectiv suma de 10.171,31 lei ;
 • în cursul lunii august 2011 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat, a
  achiziționat de la S.C. MARA VIDEO MEDIA S.R.L. servicii publicitare pentru care au fost
  emise facturile nr. 1328/10.08.2011 în valoare de 2.550,93 lei și nr. 001353/17.08.2011 în
  valoare de 1.892,60 lei, achitate în numerar în baza a patru chitanțe de încasare;
 • la data de 05.04.2011, în calitate de administrator al S.C. VDC HOLDING S.R.L., a
  încheiat cu S.C. SAMDAMGIFTS S.R.L., contractul nr. 135/05.04.2011, având ca obiect
  realizarea de materiale sau obiecte promoționale pentru care s-au emis facturile cu numerele
  11.0106/07.04.2011 în valoare de 94.000 lei, 11.0113/12.04.2011 în valoare de 666,62 lei,
  11.0143/29.04.2011 în valoare de 15.266,38 lei, 11.0174/12.05.2011 în valoare de 8.642,80
  lei, 11.021731.05.2011 în valoare de 1.029,10 lei, 12.0276/21.05.2012 în valoare de
  185.272.12 lei, 12.0410/08.05.2012 în valoare de 2.482,48 lei, 12.0411/14.05.2012 în valoare
  de 1.509,08 lei;
  -la data de 22.05.2012 VDC HOLDING S.R.L. prin inculpat, „a încheiat” cu S.C.
  PRINTMASTERS S.R.L. contractul nr. 339, având ca obiect „asistență management, PR și
  resurse umane”, sens în care a emis factura nr. 2012-028/22.05.2012, prin care a încasat în
  aceeași zi de la S.C. PRINTMASTERS S.R.L. suma de 198.000 lei, contract care reprezintă în
  realitate un împrumut mascat, suma de banii fiindu-i necesară subscrisei societăți comerciale
  pentru a nu intra în indisponibilitate de plăți, ca urmare a introducerii la plată de către S.C.
  SAMDAMGIFTS S.R.L. a filei CEC RNCB1BG 0011027 emisă de S.C. VDC HOLDING
  S.R.L. (în acest sens la data de 22.05.2012, S.C. VDC HOLDING S.R.L. a virat banii în
  contul S.C. SAMDAMGIFTS S.R.L., iar la data de 24.05.2015 S.C. SAMDAMGIFTS S.R.L.
  a restituit suma în cauză către S.C. VDC HOLDING S.R.L., pentru ca ulterior, la data de
  28.05.2012, S.C. VDC HOLDING S.R.L. să emită factura nr. 2012-036 prin care a stornat
  factura nr. 2012-028/22.05.2012 și a restituit către S.C. PRINTMASTERS S.R.L. suma de
  198.000 lei);
 • la data de 25.03.2011 a contractat pe numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. produse
  de la S.C. CROSSVAL S.R.L. în valoare de 15.062,9 lei, pentru care s-a emis factura
  2011070/25.03.2011, achitată prin filă CEC;
 • la data de 14.03.2012 a contractat pe numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. produse
  de la aceeași societate comercială în valoare de 17.360 lei, pentru care s-a emis factura
  nr.20200014/12.03.2012, achitată la data de 02.04.2012;
 • în cursul anului 2012 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat, a
  achiziționat de la S.C. WIN POL S.R.L. produse (vin) în valoare de 55.215,03 lei pentru care
  s-a emis factura nr. 7171/24.04.2012;
 • în perioada mai-iunie 2011 S.C. VDC HOLDING S.R.L. a achiziționat de la S.C.
  FOOD DISTRIBUTIONE S.R.L. (factura nr. 13336/31.05.2011 în valoare de 4.538,40 lei) și
  de la S.C. GRUP CERNEȘTEAN S.R.L. (factura nr. 43936/03.05.2011 în valoare de 1.170
  lei) produse alimentare, iar de la S.C. MARONI COM S.R.L. servicii de catering (factura nr.
  209/01.06.2009 în valoare de 4.000 lei);
  -în perioada februarie-martie 2013 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de
  inculpat, a achiziționat de la S.C. REPKA ELECTRONIKS S.R.L. produse electronice pentru
  care au fost emise facturile 10119485/23.02.2013 în valoare de 4.098 lei,
  10119483/23.02.2013 în valoare de 4.498 lei, 10120477/06.03.2013 în valoare de 4.466 lei,
  10120467/06.03.2012 în valoare de 4.949 lei ;
  -la data de 29.05.2013 S.C. VDC HOLDING S.R.L. reprezentată de inculpat, a
  achiziționat de la S.C. ROLLSTAR PRODEXIM S.R.L. un produs, pentru care s-au emis
  facturile cu numerele 909191/29.05.2013 în valoare de 429 lei și 909190/29.05.2013 în
  valoare de 4.940 lei;
 • la data de 30.03.2011 inculpatul a contractat pentru S.C. VDC HOLDING S.R.L.
  servicii de la S.C. DALIAD S.R.L. în valoare de 4.000 lei , pe care le-a achitat cu o filă CEC
  emisă de acesta la data de 31.03.2011 ;
  -în perioada noiembrie-decembrie S.C. VDC HOLDING S.R.L. a achiziționat de la
  S.C. ELANKO S.R.L. diverse mărfuri (aparatură electronică) pentru care au fost emise
  facturile cu seriile și numerele MMELK 0187227/21.11.2011 în valoare de 2.000 lei (achitată
  cu card bancar), MMELK 0181394/05.12.2011 în valoare de 3.200 lei,
  MMELK0181648/10.12.2011 în valoare de 4,999,90 lei, MMELK 0181686/21.12.2011 în
  valoare de 21.199,80 lei ;
 • în perioada noiembrie –decembrie 2011 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată
  de inculpat, a achiziționat de la S.C. TROPICAL DECOR S.R.L. aranjamente florale, pentru
  care s-au emis facturile 1136/29.12.2011 în valoare de 2.150 lei, 1123/28.11.2011 în valoare
  de 5.950 lei, 1116/01.11.2011 în valoare de 5.280 lei;
 • S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat, în perioada august 2011-
  septembrie 2012, a achiziționat de la S.C. MARA INTERNATIONAL TOUR S.R..L. diverse
  servicii turistice, respectiv la data de 12.08.2011 a fost încheiat contractul de comercializare a
  pachetelor turistice nr. EXT 1608/12.08.2011 pentru care s-a emis factura MIT nr. 11799 în
  valoare de 7.400 lei, și, totodată, servicii turistice pentru care s-au emis facturile MIT nr.
  12208/22.09.2011 în valoare de 9.924, 40 lei, MIT nr. 12348/19.10.20113.965 lei, MIT nr.
  12472/08.11.2011 în valoare de 855 euro (echivalent a 3.719,25 lei), MIT nr.
  15048/22.08.2012 în valoare de 1.322 lei, MIT nr. 12737/12.12.2011 în valoare de 3.310 lei ;
 • S.C. VDC HOLDING S.R.L.. a achiziționat servicii/produse de la Societatea
  Companiilor Hoteliere Grand S.R.L, pentru care la data de 01.04.2011 a emis o filă cec în
  valoare de 2.800 lei și de la S.C. DOCOM ELECTRONIC S.R.L. pentru care la data de
  02.06.2011 a emis o filă cec în valoare de 3.500 lei;
 • pentru realizarea comerciale de mai sus, în perioada ianuarie 2011-iunie 2013
  inculpatul Cherecheș Cătălin a emis în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. 20 file CEC
  (CEC RNCB1BC 0079898 –beneficiar GRAIUL MARAMUREȘULUI S.R.L.; CEC
  RNCB1BC 0079900- beneficiar S.C. XS SUD COMPANI S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079899
 • beneficiar S.C. XS SUD COMPANI S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079896 – beneficiar S.C.
  INSERV MEDIA S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079892 – beneficiar GRAIUL
  MARAMUREȘULUI S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079893 – beneficiar S.C. XS SUD
  COMPANI S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079897 – beneficiar S.C. INSERV MEDIA S.R.L.;
  CEC RNCB1BC 0079885- beneficiar S.C. DALIAD S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079888-
  beneficiar Societatea Companiilor Hoteliere Grand S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079886 –
  beneficiar BNP Corpadea Racoți Mureșan; CEC RNCB1BC 0079884 – beneficiar BNP
  Căpușan Niculina; CEC RNCB1BC 0079883 – beneficiar S.C. SAMDAMGIFTS S.R.L.;
  CEC RNCB1BC 0079881-beneficiar GRAIUL MARAMUREȘULUI S.R.L.; CEC
  RNCB1BC 0079878- beneficiar S.C. BIMDRUM CONSTRUCT S.R.L. –plată pentru factură
  emisă de S.C. XS SUD COMPANI S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079880- beneficiar S.C.
  CROSSVAL S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079889 – beneficiar S.C. DOCOM ELECTRONIC
  S.R.L.; CEC RNCB1BG 0011029 – beneficiar S.C. INSERV MEDIA S.R.L.; CEC
  RNCB1BG 0011027 – beneficiar S.C. SAMDAMGIFTS S.R.L.; CEC RNCB1BG 0011030 –
  beneficiar S.C. INSERV MEDIA S.R.L.; CEC RNCB1BG 0011028 – beneficiar .S.C. WIN
  POL S.R.L.);
 • a emis în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. două bilete la ordin, unul către S.C.
  SAMDAMGIFTS S.R.L. la data de 26.06.2012 ( BO RNCB3AP 0063294) în valoare de
  198.000 lei și unul către EUROMEDIA GRUP S.R.L. la data de 02.05.2012 ( BO
  RNCB3AP 0063295) în valoare de 20.000 lei;
 • a emis la data de 01.09.2011 un OP în valoare de 44.339,40 lei (reprezentând
  contravaloare transport) către S.C. ROXAL JET INTERNATIONAL S.R.L.; la data de
  23.09.2011 a emis un OP în valoare de 9.924,40 lei către S.C. MARA INTERNATIONAL
  TOUR S.R.L.; la data de 19.12.2011a emis un OP în valoare de 5.950 lei către S.C.
  TROPICAL DECOR S.R.L.; la data de 28.05.2012a emis un OP în valoare de 198.000 lei
  către S.C. PRINT MASTERS S.R.L.; la data de 02.05.2012 a emis un OP în valoare de
  30.970 ,94 lei către S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L.; la data de 13.07.2012 a emis un
  OP în valoare de 97.024,65 lei către S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. și un OP în valoare de
  81.610,35 lei către S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L.; precum și OP din data de
  03.05.2011 către S.C. BIMDRUM CONSTRUCT S.R.L.; la data de 31.01.2013 a emis un OP
  în valoare de 250.000 lei către Mînăilă Irina, iar la data de 04.02.2013 a emis un OP în
  valoare de 180.000 către aceeași persoană (retragere aport asociat); a emis un OP la data de
  21.12.2011 în valoare de 21.199,80 lei către S.C. ELANKO S.R.L. și un OP la data de
  03.11.2011 în valoare de 5.280 lei către S.C. TROPICAL DECOR S.R.L.,
  activități comerciale care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de foloase
  patrimoniale necuvenite pentru sine și pentru S.C. VDC HOLDING S.R.L. (constând în
  interesul legat de obținerea de dividende, profit, mărirea cifrei de afaceri a societății,
  recuperarea aportului adus în societate, restituirea împrumuturilor acordate societății, mărirea
  patrimoniului prin achiziția de bunuri, ş.a.) cât și a unor foloase patrimoniale și
  nepatrimoniale constând în sprijinul oferit de S.C. VDC HOLDING S.R.L. la campania
  electorală desfășurată de inculpat și la creșterea capitalului electoral al acestuia, majoritatea
  serviciilor de publicitate și materialele și obiectele promoționale (ca de altfel și produsele
  alimentare) fiind achiziționate de S.C. VDC HOLDING S.R.L. pentru sprijinul electoral al
  inculpatului, care a candidat pentru funcția de primar în anul 2011, cât și în anul 2012, toate
  aceste aspecte în opinia Ministerului Public, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii
  de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția pe care
  o îndeplinește, prev. de art. 12 lit. a din Legea 78/2000 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal.
  Inculpatul Cherecheș Cătălin, cu intenție, în baza unei rezoluții infracționale unice:
 • în declarațiile de avere pe anii 2013-2018 (14.06.2013, 28.06.2013, 13.06.2014,
  18.07.2014, 12.06.2015, 19.02.2016, 24.04.2016- două declarații, 08.06.2017 și 17.07.2017,
  15.06.2018), a trecut în mod nereal, că deține în același cuantum, respectiv 1.500.000 euro,
  suma primită cu titlu de împrumut în anul 2007 de la Cherecheș Viorica și transformată în dar
  manual în anul 2010, în contextul în care nu mai deținea suma respectivă în cuantumul indicat
  în declarații;
 • în declarațiile de avere pe anii 2013-2017 (14.06.2013, 28.06.2013, 13.06.2014,
  18.07.2014, 12.06.2015, 19.02.2016, 24.04.2016, 08.06.2017) a menționat un împrumut în
  valoare de 150.000 euro „acordat” lui Mînăilă Irina, care masca în realitate achiziționarea
  unor imobile de către acesta pe numele susnumitei (apartamentele cu numerele 39 și 40- și
  trei parcări aferente- din mun. Baia Mare, str. Victoriei nr. 3, jud. Maramureș), împrumut
  inexistent, valoarea de achiziție a imobilelor fiind de 219,834 lei (echivalentul a 49.207 euro);
 • în declarațiile de avere din datele de 08.06.2017,11.07.2017 și 15.06.2018 nu a
  consemnat obținerea sumei de 30.730 euro ca urmare a vânzării apartamentului nr. 40 și a trei
  locuri de parcare situate în mun. Baia Mare, str. Victoriei nr. 3, jud. Maramureș, de către
  acesta prin persoanele interpuse Mînăilă Irina și Mînăilă Petru, consemnând în mod nereal în
  declarațiile din data de 17.07.2017 și 15.06.2018 că i s-ar fi „restituit” de către Mînăilă Irina
  suma de 150.000 euro, deși, în realitate, susnumita i-a înmânat inculpatului doar suma de
  30.730 euro obținută din vânzarea imobilelor în cauză;
 • în declarațiile de avere pe anul 2015-2017 nu a menționat suma de 20.000 euro,
  respectiv suma de bani rămasă nerestituită din împrumutul de 20.000 euro (la data de
  25.09.2017 mai avea de restituit suma de 6.000 euro), primită în perioada februarie – martie
  2015 cu titlu de împrumut de la numitul Satmari Ioan, prin intermediul lui Bala Liviu Ioan;
 • în declarațiile de avere pe anii 2013-2015 (14.06.2013, 28.06.2013, 13.06.2014,
  18.07.2014, 12.06.2015), nu a menționat achiziționarea „de facto”, prin intermediul
  suspectului Șpan Cristian, a S.C. INSERV MEDIA S.R.L. (societate care a devenit ulterior
  S.C. EMARAMUREŞ MEDIA S.R.L.) cu suma de 280.000 euro; de asemenea, în declarațiile
  de avere pe anii 2013-2015, nu a consemnat sumele de bani pe care le-a adus ca aport de
  facto la S.C. EMARAMUREŞ MEDIA S.R.L. în perioada martie-iulie 2013 (108.687 lei la
  data de 14.06.2013; 118.815 lei la data de 28.06.2013; 122.815 lei la data de 04.07.2013);
 • în declarațiile de avere pe anii 2014-2015 nu a consemnat suma de 250.979 lei pe
  care a adus-o ca aport de facto la S.C. EMARAMUREŞ MEDIA S.R.L., sumă ce a fost
  utilizată pentru achiziția de la S.C. MARA VIDEO MEDIA S.R.L. a unor echipamente audiovideo
  TV (și cesionarea licenței AXA TV Maramureș);
  -în declarațiile de avere pe anii 2011-2013 ( din datele de 15.06.2011, 27.06.2011,
  10.10.2011, 14.06.2012, 23.07.2012, 14.06.2013, 28.06.2013), nu a trecut sumele de bani pe
  care le-a adus ca aport în S.C. VDC HOLDING S.R.L., prin intermediul lui Mînăilă Irina,
  asociat minoritar în cadrul susscrisei societăți comerciale (sumele în cauză au fost de
  353.212,75 lei în anul 2011; 208.142 lei în 2012; 100.000 lei în 2013- în total 661.354,75 lei);
 • în declarațiile de avere pe anii 2011-2012 a inserat date neconforme realității în
  legătură cu împrumuturile (aportul) acordate de acesta S.C. VDC HOLDING S.R.L.,
  menționând suma de 1.120.016,92 lei (în toate declarațiile pe anii 2011-2012) ,deși, în
  realitate, la data de 15.06.2011, acesta figura înregistrat cu un aport de 899.186,97 lei, la data
  de 27.06.2011 figura în evidențele contabile ale susscrisei societăți comerciale cu un aport în
  valoare de 884.986,97 lei, iar la data de 10.10.2011 cu un aport în valoare de 811.459,35 lei.,
  la data de 14.06.2012 figura înregistrat cu un aport în valoare de 876.202.86 lei, iar la data de
  23.07.2012 figura înregistrat cu un aport de 830.381,07 lei;
 • în declaraţiile de avere din datele de 14.06.2013 și 28.06.2013, a consemnat că figura
  cu un aport de 48.633 lei, însă, aportul real pe care acesta îl mai avea la datele susmenționate
  în S.C. VDC HOLDING S.R.L. era mai mare, respectiv de 279.977,72 lei (48.633
  lei+231.354,75 lei – aport rămas la data în cauză pe numele lui Mînăilă Irina);
 • în declarațiile de avere pe anul 2013 (14.06.2013, 28.06.2013) nu a menționat
  calitatea de unic asociat de facto la S.C. TRANSILVANIA REGIONAL MEDIA S.R.L.;
 • în declarațiile de avere din datele de 17.07.2017 și 15.06.2018 a consemnat în mod
  nereal că i-ar fi acordat suspectului Șpan Cristian, în anul 2016, un împrumut de 500.000 euro
  și că ar fi împrumutat în anul 2016 de la numitul Tocaciu Ștefan Mircea suma de 30.000 lei,
  toate aceste aspecte în opinia Ministerului Public, întrunesc elementele constitutive ale
  infracțiunii de fals în declarații în formă continuată prev. de art. 326 Cod penal cu aplic.
  art. 35 alin. 1 Cod penal (16 acte materiale).
  Inculpatul Cherecheș Cătălin, cu intenție, în calitate de candidat din partea USL la
  funcția de primar al municipiului Baia Mare, în perioada campaniei electorale pentru alegerile
  locale din anul 2012, a oferit lui Jurisnicz Carol zis „Pise”, președintele Partidei Romilor Baia
  Mare, sumele de 17.000 euro și 5.000 lei în scopul determinării alegătorilor de etnie rromă să
  îl voteze pentru funcția pentru care candida, aspecte care în opinia Ministerului Public
  întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de corupere a alegătorilor prev. de art. 386
  Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
  Inculpatul Wermelinger Marco, cu intenție, în calitate de reprezentant al societății
  comerciale WERCO TRADE AG Elveția (societate care achiziționase piritele aurifere de la
  C.N.M.P.N. REMIN S.A. și care deține 50% din capitalul social al S.C. WERCO LOGISTIC
  S.R.L.), în cursul lunii mai 2013, pentru aprobarea de către Comisia Municipală de
  Sistematizare a Circulației din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare a cererii de eliberare a
  autorizațiilor de acces a autovehiculelor de mare tonaj pe raza Municipiului Baia Mare (
  necesare pentru transportul unei cantități mari de pirite aurifere din incinta C.N.M.P.N.
  REMIN S.A.) formulată de S.C. WERCO LOGISTIC S.R.L., a remis cu titlul de mită, la
  solicitarea inculpatului Cherecheș Cătălin, primarul Municipiului Baia Mare, suma de
  150.000 USD, disimulată în două contracte de sponsorizare, unul în valoare de 60.000 USD
  încheiat la data de 22.05.2013 între WERCO TRADE AG și Primăria municipiului Baia Mare
  (contract nr. 14370/22.05.2013) și unul în valoare de 90.000 USD încheiat la data de
  20.05.2013 între aceeași societate comercială și Handbal Club Municipal Baia Mare-Secția de
  fete ( contract numărul 260/20.05.2013), parte din această sumă, respectiv 50.000 lei, fiind
  virată de către clubul de handbal în contul S.C. EMARAMUREȘ MEDIA S.R.L. (societate
  comercială aparținând de facto inculpatului Cherecheș Cătălin) în baza unui „contract cadru
  privind derularea de campanii de comunicare multimedia Ziarul electronic
  eMaramures.ro/Radio eMaramureş/Televiziunea eMaramureş/ Ziarul print eMaramureş”
  încheiat din dispoziția edilului (Contract nr. 309/08.05.2013), aspecte care în opinia
  Ministerului Public, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită prev.
  de art. 255 alin. 1 Cod penal (vechiul Cod penal) rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art.
  5 alin. 1 Cod penal.
  Inculpatul Trifa Nicolae Dan, cu intenție, în cursul lunii mai 2013, pentru aprobarea
  de către Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din cadrul Primăriei municipiului
  Baia Mare a cererii de eliberare a autorizațiilor de acces a autovehiculelor de mare tonaj pe
  raza Municipiului Baia Mare ( necesare pentru transportul unei cantități mari de pirite aurifere
  din incinta C.N.M.P.N. REMIN S.A.) formulată de S.C. WERCO LOGISTIC S.R.L. și
  remiterea cu titlul de mită de către inculpatul Wermelinger Marco, la solicitarea inculpatului
  Cherecheș Cătălin, primarul Municipiului Baia Mare, a sumei de 150.000 USD, disimulată în
  două contracte de sponsorizare, unul în valoare de 60.000 USD încheiat la data de 22.05.2013
  între WERCO TRADE AG și Primăria municipiului Baia Mare (contract nr.
  14370/22.05.2013) și unul în valoare de 90.000 USD încheiat la data de 20.05.2013 între
  aceeași societate comercială și Handbal Club Municipal Baia Mare-Secția de fete ( contract
  numărul 260/20.05.2013), l-a sprijinit pe inculpatul Wermelinger Marco în activitatea
  infracțională, intermediind discuțiile dintre acesta și inculpatul Cherecheș Cătălin legate de
  fapta mai susmenționată (inclusiv prin remiterea către beneficiari a contractelor de
  sponsorizare semnate de inculpatul Wermelinger Marco), sens în care a și intocmit pentru
  S.C. WERCO LOGISTIC S.R.L. Adresa de completare cu nr. 25 (înregistrată la Primăria
  municipiului Baia Mare la 13.05.2013 sub nr. 13361), aspecte care în opinia Ministerului
  Public, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la dare de mită
  prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 255 alin. 1 Cod penal (vechiul Cod penal) rap. la art. 6
  din Legea 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal;
  Inculpatul Mihai Sorinel, cu intenție, în calitate de asociat și administrator al S.C.
  SILNEF MINCUP S.R.L. (societate care a achiziționat deșeurile periculoase de la S.C.
  ROMPLUMB S.A.), în perioada 13.06.2013-17.06.2013, pentru aprobarea de către Comisia
  Municipală de Sistematizare a Circulației din cadrul Primăriei muncipiului Baia Mare a
  cererii de eliberare a autorizațiilor de acces a autovehiculelor de mare tonaj pe raza
  Municipiului Baia Mare (necesare pentru transportul de deșeuri periculoase -zgură, mată și
  deșeuri metalice- din incinta S.C. ROMPLUMB S.A.), formulată de S.C. SILNEF MINCUP
  S.R.L., împreună cu inculpatul Mihai Doru Adrian, a acceptat să remită, cu titlul de mită, la
  solicitarea inculpatului Cherecheș Cătălin, primarul Municipiului Baia Mare, suma de 12.000
  lei, ce urma să fie disimulată sub forma unui contract de sponsorizare încheiat cu Handbal
  Club Municipal Baia Mare-Secția de fete (contract care nu s-a mai concretizat datorită
  începerii urmăriri penale în personam în cauză), aspecte care în opinia Ministerului Public
  întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită prev. de art. 255 alin. 1
  Cod penal (vechiul Cod penal) rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod
  penal.
  Inculpatul Mihai Doru Adrian, cu intenție, în perioada 13.06.2013-17.06.2013,
  pentru aprobarea de către Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din cadrul
  Primăriei muncipiului Baia Mare a cererii de eliberare a autorizațiilor de acces a
  autovehiculelor de mare tonaj pe raza Municipiului Baia Mare (necesare pentru transportul de
  deșeuri periculoase -zgură, mată și deșeuri metalice- din incinta S.C. ROMPLUMB S.A.)
  formulată de S.C. SILNEF MINCUP S.R.L., împreună cu inculpatul Mihai Sorinel – asociat
  și administrator al S.C. SILNEF MINCUP S.R.L. (societate care a achiziționat deșeurile
  periculoase de la S.C. ROMPLUMB S.A.), a acceptat să remită, cu titlul de mită, la solicitarea
  inculpatului Cherecheș Cătălin, primarul Municipiului Baia Mare, suma de 12.000 lei, ce
  urma să fie disimulată sub forma unui contract de sponsorizare încheiat cu Handbal Club
  Municipal Baia Mare-Secția de fete (contract care nu s-a mai concretizat datorită începerii
  urmăriri penale în personam în cauză), aspecte care în opinia Ministerului Public întrunesc
  elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită prev. de art. 255 alin. 1 Cod penal
  (vechiul Cod penal) rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal.
  Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Maramureş la data de 21.09.2018, sub
  nr. 1931/100/2018.
  Prin Încheierea penală nr. 32/CP din 23.02.2021 a judecătorului de cameră
  preliminară din cadrul Tribunalului Maramureş, rămasă definitivă prin Încheierea penală
  nr. 212 din 14.09.2021 a Curţii de Apel Cluj, în temeiul art. 347 alin. 3, art. 346 alin. 4 Cod
  procedură penală s-a dispus începerea judecăţii în cauză, urmare a sesizării Tribunalului
  Maramureş cu rechizitoriul din data de 19.09.2018 emis în dosarul nr. 12/P/2013 al DNA –
  Serviciul Teritorial Cluj, remediat în 14.07.2021 potrivit dispoziției date prin încheierea
  penală din 9.07.2021 prin care s-a constatat nulitatea absolută a punerii în executare a
  măsurilor de supraveghere tehnică încuviințate, respectiv prelungite în dosarul nr. 12/P/2013
  al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, având ca obiect interceptarea şi
  înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor telefonice, respectiv interceptarea şi înregistrarea
  audio şi video a convorbirilor şi comunicărilor purtate în mediul ambiental şi s-a dispus:
 • excluderea din materialul probator al dosarului penal nr. 12/P/2013 al Direcţiei
  Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj, a tuturor proceselor-verbale de consemnare
  a rezultatelor activităţilor de supraveghere tehnică menţionate, aflate în dosarul de urmărire
  penală – vol. IX şi vol. X (mai puţin filele 363 – 366 ale vol. X),
 • înlăturarea din materialul probator a înscrisurilor aflate la filele 292 – 362 din vol. X
  dosar urmărire penală, cu privire la care s-a dispus excluderea prin încheierea penală din
  18.12.2020 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul nr. 1931/100/2018/a1,
 • îndepărtarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă şi a suporţilor optici
  care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică,
 • eliminarea tuturor menţiunilor şi referirilor la mijloacele de probă nule, din
  rechizitoriul emis în 19.09.2018 în dosarul penal nr. 12/P/2013 al Direcţiei Naţionale
  Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj.
  Prin încheierea penală nr. 63 din 2 mai 2023 a Curţii de Apel Cluj, a fost admisă
  contestaţia formulată de inculpatul Wermelinger Marco privind durata procesului penal şi s-a
  impus accelerarea procedurii de judecată în general şi în special în raport cu acest inculpat cu
  consecinţa respectării în privinţa acestuia a unui termen rezonabil de adoptare a unei soluţii în
  cauză.
  Prin Încheierea penală din 16 mai 2023 pronunţată de Tribunalul Maramureş în
  dosarul nr. 1931/100/2018, s-a dispus disjungerea cauzei în ceea ce-l priveşte pe inculpatul
  Wermelinger Marco şi fapta pentru care a fost trimis în judecată, urmare a solicitării exprese
  a apărării acestuia de a se constata intervenţia prescripţiei răspunderii penale, iar prin
  Sentinţa penală nr. 126 din 8 iunie 2023, rămasă definitivă prin neapelare, s-a dispus
  încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Wermelinger Marco, sub acuzaţia
  de săvârșirea a infracțiunii de dare de mită prev. de art. 255 alin. 1 vechiul Cod penal raportat
  la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (art. 290 alin. 1 Cod penal
  în vigoare raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal în
  vigoare).
  Cauza disjunsă din dosarul nr. 1931/100/2018, care-i priveşte pe inculpaţii Cherecheş
  Cătălin, Trifa Nicolae Dan, Mihai Doru Adrian şi Mihai Sorinel, a fost înregistrată la
  Tribunalul Maramureş sub un nou nr. de dosar, respectiv nr. 1059/100/2023.
  La termenul de judecată din data de 8 august 2023, inculpaţii Cherecheş Cătălin, Trifa
  Nicolae Dan, Mihai Doru Adrian şi Mihai Sorinel, care iniţial au cerut continuarea procesului
  penal conform art. 18 Cod de procedură penală pentru a-şi dovedi nevinovăţia, au renunţat la
  această poziţie procesuală şi au solicitat instanţei să constate intervenţia prescripţiei
  răspunderii penale prevăzută de art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală în privinţa
  acuzaţiilor formulate şi care împiedică în mod imperativ continuarea procesului penal.
  În fapt cu privire la acuzațiile formulate împotriva inculpatului CHERECHEȘ
  CĂTĂLIN, procurorul de caz a reţinut că acest inculpat, cu intenție, în baza unei rezoluții
  infracționale unice, în calitate de primar al Municipiului Baia Mare, cu atribuții și în ceea ce
  privește coordonarea activității Comisiei Municipale de Sistematizare a Circulației, conform
  dispozițiilor art. 63 alin.1 coroborat cu art. 63 alin. 5 lit. a din Legea administrației publice
  locale nr. 215/2001:
 • în cursul lunii mai 2013 (până în data de 13.05.2013), pentru aprobarea de către
  susscrisa comisie a cererii de eliberare a autorizațiilor de acces a autovehiculelor de mare
  tonaj pe raza Municipiului Baia Mare ( necesare pentru transportul unei cantități mari de pirite
  aurifere din incinta C.N.M.P.N. REMIN S.A.) formulată de S.C. WERCO LOGISTIC S.R.L.,
  a pretins o sumă de bani cu titlu de mită de la inculpatul Wermelinger Marco, reprezentantul
  societății comerciale WERCO TRADE AG Elveția (societate care achiziționase piritele
  aurifere de la C.N.M.P.N. REMIN S.A. și care deține 50% din capitalul social al S.C.
  WERCO LOGISTIC S.R.L.) și a primit suma de 150.000 USD, disimulată în două contracte
  de sponsorizare, unul în valoare de 60.000 USD încheiat la data de 22.05.2013 între WERCO
  TRADE AG și Primăria municipiului Baia Mare (contract nr. 14370/22.05.2013) și unul în
  valoare de 90.000 USD încheiat la data de 20.05.2013 între aceeași societate comercială și
  Handbal Club Municipal Baia Mare-Secția de fete ( contract numărul 260/20.05.2013), parte
  din această sumă, respectiv 50.000 lei, fiind virată de către clubul de handbal în contul S.C.
  EMARAMUREȘ MEDIA S.R.L. (societate comercială aparținând de facto inculpatului
  Cherecheș Cătălin) în baza unui „contract cadru privind derularea de campanii de comunicare
  multimedia Ziarul electronic eMaramures.ro/Radio eMaramureş/Televiziunea eMaramureş/
  Ziarul print eMaramureş” încheiat din dispoziția edilului (Contract nr. 309/08.05.2013);
 • în perioada 13.06.2013-17.06.2013, pentru aprobarea de către aceeași comisie
  municipală a cererii de eliberare a autorizațiilor de acces a autovehiculelor de mare tonaj pe
  raza Municipiului Baia Mare (necesare pentru transportul de deșeuri periculoase -zgură, mată
  și deșeuri metalice- din incinta S.C. ROMPLUMB S.A.), formulată de S.C. SILNEF
  MINCUP S.R.L., a pretins cu titlul de mită o sumă de bani (cel puțin 10.000 lei) de la
  inculpații Mihai Doru Adrian și Mihai Sorinel – asociat și administrator al S.C. SILNEF
  MINCUP S.R.L.- (societate care a achiziționat deșeurile periculoase de la S.C. ROMPLUMB
  S.A.) și a acceptat suma de 12.000 lei, ce urma să fie disimulată tot sub forma unui contract
  de sponsorizare încheiat cu Handbal Club Municipal Baia Mare – Secția de fete (contract care
  nu s-a mai concretizat datorită începerii urmăriri penale în personam în cauză),
 1. În drept, această presupusă faptă reţinută prin actul de sesizare a instanţei s-a
  considerat că ar putea întruni elementele de tipicitate ale infracțiunii de luare de mită în formă
  continuată prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.
  35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal (două acte materiale).
  De asemenea, procurorul de caz a reţinut în fapt că inculpatul CHERECHEȘ
  CĂTĂLIN, în perioada ianuarie 2011-iunie 2013, în calitate de deputat în Parlamentul
  României (până la data de 30.05.2011) și, ulterior, primar al Municipiului Baia Mare, a
  efectuat ca administrator de fapt/împuternicit al administratorului de drept Mînăilă Irina ( în
  baza procurii autentificată sub numărul nr. 1706/29.04.2011 la BNP Stoica Ioan Alin) la S.C.
  VDC HOLDING S.R.L. (unde avea calitatea de asociat cu o cotă de participare de 95%) –
  societate care avea ca obiect principal de activitate „închirierea și subânchirierea bunurilor
  imobiliare proprii sau subînchiriate”- , următoarele operațiuni financiare, ca acte de comerț,
  incompatibile cu funcțiile pe care le deținea:
 • a negociat și încheiat în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. contractul de închiriere
  a panourilor publicitare numărul 5/20.04.2011 cu Partidul Național Liberal (pentru acest
  contract S.C. VDC HOLDING S.R.L. a emis facturile cu numerele 39/09.05.2011 în valoare
  de 13.500 lei, 38/07.05.2011 în valoare de 4.500 lei și 37/03.05.2011 în valoare de 4.000 lei și
  chitanțele nr.1/03.05.2011 și 2/07.05.2011);
 • a încheiat pentru S.C. VDC HOLDING S.R.L. cu Uniunea Social Liberală (USL),
  Filiala Maramureș contractul de închiriere a panourilor publicitare nr. 5/20.04.2012, în
  valoare totală de 162.922 lei și contractul de vânzare-cumpărare nr. 6/20.04.2012, prin care au
  fost achiziționate de USL materiale de publicitate electorală în valoare de 32.000 lei (în acest
  sens la data de 02.05.2012 VDC HOLDING S.R.L. a emis factura nr. VDC2012-1/02.05.2012
  și factura nr. 2012-037/28.05.2012 în valoare totală de 143.422 lei -reprezentând valoarea
  contractelor nr. 5 și 6/2012).
 • la data de 21.01.2012 a încheiat, în calitate de reprezentant al S.C. VDC HOLDING
  S.R.L., cu S.C. YOKO PROD S.R.L. contractul de subînchiriere a unui spațiu de depozitare
  aflat la subsolul spațiului din Municipiul Baia Mare, str. Victorie, nr. 2-4, pe care S.C.
  YOKO PROD S.R.L, apare că îl închiriase anterior în anul 2011, și pentru care a achitat
  societății comerciale VDC HOLDING S.R.L., la data de 05.08.2011, suma de 75.888 lei, în
  baza facturii nr. 19/03.08.2011 emisă de această din urmă societate comercială ;
 • în perioada 01.01.2011 – iunie 2013, din dispoziția inculpatului Cherecheș Cătălin,
  S.C. VDC HOLDING S.R.L. a emis către S.C. ADTECH S.R.L. facturi pentru încasarea
  chiriei, respectiv facturile cu nr. 19/24.01.2011, în valoare de 5.575,14 lei, nr. 25/25.02.2011
  în valoare de 5.416,91 lei, nr. 29/21.03.2011 în valoare de 5.218,91 lei, nr. 43/16.05.2011 în
  valoare de 5.330,52 lei, nr. 4/29.06.2011 în valoare de 4.177,80 lei, nr. 6/29.06.2011 în
  valoare de 1.453,28 lei, nr. 17/28.07.2011 în valoare de 1.173,04 lei, nr. 15/28.07.2011 în
  valoare de 4.198,44 lei, nr. 26/29.08.2011 în valoare de 4.215,90 lei, nr. 27/29.08.2011 în
  valoare de 1.130,88 lei, nr. 35/03.10.2011 în valoare de 4.318,47 lei, nr. 36/03.10.2011 în
  valoare de 1.249,92 lei, nr. 43/25.10.2011 în valoare de 4.288,41 lei, nr. 44/25.10.2011 în
  valoare de 1.378,88 lei, nr. 102/25.11.2011 în valoare de 4.327,10 lei, nr. 110/21.12.2011 în
  valoare de 1.341,68 lei, nr. 109/21.12.2011 în valoare de 4.278 lei, nr. 2012-003/25.01.2012
  în valoare de 4.311,92 lei, nr. 2012 – 004/25.01.2012 în val oare de 1.393,76 lei, nr. 2012 –
  011/27.02.2012 în valoare de 1.257,36 lei, nr. 2012 – 010 / 27.02.2012 în valoare de 4.318,67
  lei, nr. 2012- 017/26.03.2012 în valoare de 4.326, nr. 2012 – 018/26.03.2012 în valoare de
  1.731,98 lei, nr. 2012 – 023 / 23.04.2012 în valoare de 4.339,50 lei, nr. 2012 –
  024/23.04.2012 în valoare de 1.510,96 lei, nr. 2012 – 031/25.05.2012 în valoare de 4.428,88
  lei, nr. 2012 – 032/25.05.2012 în valoare de 1.329,28 lei, nr. 2012 – 040/26.06.2012 în
  valoare de 4.429,67 lei, nr. 2012 – 041/26.06.2012 în valoare de 1.145,76 lei, nr. 2012 –
  043/26.07.2012 în valoare de 1.006,88 lei, nr. 2012 – 048/26.07.2012 în valoare de 4.581,65
  lei, nr. 2012 – 056/27.08.2012 în valoare de 1.135,84 lei, nr. 2012 – 055/27.08.2012 în
  valoare de 4.446,04 lei, nr. 2012 – 063/26.09.2012 în valoare de 1.033,68 lei, nr. 2012-
  062/26.09.2012 în valoare de 4.478,28 lei, nr. F 003/26.10.2012 în valoare de 3.651,20 lei, nr.
  2012 – 004/26.10.2012 în valoare de 854 lei, nr. 005/28.11.2012 în valoare de 5.825,46 lei, nr.
  2013 – 011/29.04.2013 în valoare de 17.151,28 lei și nr. 2013-002/29.04.2013 în valoare de
  3.664,24 lei ;
 • în perioada ianuarie 2011-mai 2012 S.C. VDC HOLDING S.R.L., administrată de
  inculpat a emis facturile cu numerele 20/26.01.2011 în valoare de 2.114 lei, 25/25.02.2011 în
  valoare de 2.099,62 lei, 32/28.03.2011 în valoare de 2.027,70 lei, 42/16.05.2011 în valoare de
  2.036,58 lei, 10/29.06.2011 în valoare de 2.088,90 lei, 9/29.06.2011 în valoare de 2.088,90
  lei, 14/28.07.2011 în valoare de 2.099,22 lei, 24/29.08.2011 în valoare de 2.109,47 lei,
  33/3.10.2011 în valoare de 2.159,23 lei, 41/25.10.2011 în valoare de 2.144,2 lei,
  105/28.11.2011 în valoare de 2.163,55 lei, 112/21.12.2011 în valoare de 2.139 lei, 2012-
  006/25.01.2012 în valoare de 2.155,96 lei, 2012-013/27.02.2012 în valoare de 2.159,33 lei,
  2012-020/26.03.2012 în valoare de 2.168,11 lei, 2012-026/23.04.2012 în valoare de 2.169,75
  lei, 2012-034/25.05.2012 în valoare de 2.214,44 lei pentru care în aceeași perioadă S.C.
  ITALSOFA ROMANIA S.R.L. a efectuat 17 plăți aferente facturilor emise reprezentând plata
  chiriei pentru imobilul închiriat și, totodată, a achiziționat produse de la S.C. ITALSOFA
  ROMANIA S.R.L. conform facturilor cu numerele 4011033352/28.09.2011 în valoare de
  3.781,27 lei și 4011033366/28.09.2011 în valoare de 4.083,75 lei ;
 • în perioada ianuarie 2011 – iunie 2013 inculpatul Cherecheș Cătălin a dispus emiterea
  a următoarelor facturi de încasare lunară a chiriei pentru spațiile închiriate de S.C. VDC
  HOLDING S.R.L. cabinetelor medicale Libotean Miorița și Inceu Maria: nr. 17/24.01.2011 în
  valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 18/24.01.2011 în valoare de 600 de lei –
  Cabinet Medical Libotean Miorița; 22/25.02.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical
  Libotean Miorița; 23/25.02.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria;
  41/16.05.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 40/16.05.2011 în
  valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 1/14.06.2011 în valoare de 600 de lei –
  Cabinet Medical Inceu Maria; 2/14.06.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical
  Libotean Miorița; 7/29.06.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria;
  8/29.06.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 13/28.07.2011 în
  valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 12/28.07.2011 în valoare de 600 de
  lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 22/29.08.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical
  Inceu Maria; 23/29.08.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița;
  108/21.12.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 107/21.12.2011
  în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 101/25.11.2011 în valoare de 600 de
  lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 100/25.11.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet
  Medical Inceu Maria; 40/25.10.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean
  Miorița; 39/25.10.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria;
  31/03.10.2011 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 32/03.10.2011 în
  valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 2012 – 001 din 25.01.2012 în
  valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 – 002 din 25.01.2012 în valoare de
  600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 2012 – 008 / 27.02.2012 în valoare de 600 de
  lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 – 009/27.02.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet
  Medical Libotean Miorița; 2012 – 015/27.03.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical
  Libotean Miorița; 2012 – 016/26.03.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu
  Maria; 2012 – 029/25.05.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița;
  2012 – 030/25.05.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 –
  038/26.06.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 2012 –
  039/26.05.(? 06.) 2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 –
  021/23.04.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 2012 –
  022/24.04.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 –
  046/26.07.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 2012 –
  047/26.07.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 –
  054/27.08.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 –
  053/27.08.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 2012 –
  061/26.09.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 –
  060/26.09.2012 în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; 001/28.11.2012
  în valoare de 600 de lei – Cabinet Medical Libotean Miorița; F-004/20.11.2012 în valoare de
  600 de lei – Cabinet Medical Inceu Maria; F-002/26.10.2012 în valoare de 600 de lei –
  Cabinet Medical Inceu Maria; 2012 (? 2013) – 004/29.04.2013 în valoare de 2.400 lei
  (ianuarie – aprilie 2013) Cabinet Medical Libotean Miorița; 2013 – 005/29.04.2013 în
  valoarea de 2.400 lei (ianuarie – aprilie 2013) Cabinet Medical Inceu Maria (facturile pe anul
  2011 au fost achitate de cabinetele medicale menționate mai sus la datele de 15.06.2011-câte
  3.000 lei și la data de 21.12.2011-câte 4.200 lei; pentru anul 2012 s-a efectuat de către cele
  două cabinete medicale o plată în data de 26.07.2012 -în valoare a câte 4.200 lei și o plată în
  data de 29.04.2013 în valoare a câte 2.400 lei ).
 • a încheiat, la data de 01.05.2012, în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. cu S.C.
  GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. Actul adițional nr. 1 la
  Contractul de închiriere spațiu nr. 2777/27.04.2007, iar la data de 01.05.2013 a încheiat un
  nou act adițional la același contract, înscris ce figurează înregistrat la S.C. GENERALI
  ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. sub nr. 3770/30.04.2013; totdată, în
  perioada ianuarie 2011-iunie 2013, a dispus emiterea facturilor de încasare a chiriei lunare
  pentru spațiul închiriat de S.C. VDC HOLDING S.R.L. societății comerciale GENERALI
  ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A., fiind emise facturile: nr. 34 din
  28.03.2011, în valoare de 13.277,39 lei; nr. 1045/01.07.2011, în valoare de 64.525,26 lei; nr.
  10.147/21.12.2011 în valoare de 80.148,64 lei; 21201/25.01.2012, în valoare de 13.429,82 lei;
  21.202/27.02.2012 în valoare de 13.476,63 lei; 21203/26.03.2012 în valoare de 13.518,48 lei;
  21204/26.07.2012 în valoare de 39.489,67 lei; 21205/31.08.2012 în valoare de 9.805,36 lei;
  148/12.12.2012 în valoare de 29.467,09 lei; 13006/29.04.2013 în valoare de 38.103,69 lei ;
 • la data de 30.03.2011 a negociat și încheiat în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L.
  cu S.C. OSFI S.R.L. actul adițional la Contractul de construire nr. 7/18.09.2008. ; la data de
  04.07.2012 a emis pe numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. către S.C. OSFI S.R.L. factura nr.
  2012-045 în valoare de 280.550 lei, iar la data de 20.07. 2012 a emis factura nr. 002 ce
  vizează plata către aceeași societate comercială a sumei de 85.277,28 lei;
 • la data de 11.08.2011, în calitate de reprezentant al S.C. VDC HOLDING S.R.L., a
  emis factura cu numărul 21, în valoare de 78.000 lei către SZOKE EVA EDIT ca urmare a
  încheierii la aceeași dată a contractului de vânzare-cumpărare dintre S.C. VDC HOLDING
  S.R.L. și susnumita, autentificat la BNP Mureșan Georgeta Marcela sub numărul
  4121/11.08.2011;
 • a negociat în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. și încheiat la data de 18.01.2013
  cu Popa (fost Fălăuș) Liviu Ciprian contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.
  277/18.01.2013 la BNP Mureșan Georgeta Marcela, pentru care a emis factura nr.
  001/18.01.2013 este de 500.958,15 lei ;
 • la data de 02.05.2011 în calitate de reprezentant la S.C. VDC HOLDING S.R.L., a
  încheiat cu ROCREDIT IFN S.A. contractul de împrumut nr.
  RQ11040110030817/02.05.2011, având ca obiect acordarea de către ROCREDIT IFN a unui
  împrumut în valoare de 100.000 euro; pentru garantarea împrumutului, S.C. VDC HOLDING
  S.R.L., reprezentată de inculpat, a încheiat cu ROCREDIT IFN contractul de garanție reală
  mobiliară nr. 56/B/02.05.2011;
 • în vederea încheierii contractului de împrumut cu ROCREDIT IFN S.A. inculpatul în
  calitate de reprezentant al S.C. VDC HOLDING S.R.L, la data de 04.05.2011, a emis un
  ordin de plată în valoare de 145 lei , având ca beneficiar cabinetul de avocat Herța Călin și un
  ordin de plată în valoare de 2.983 lei având ca beneficiar ROCREDIT BROKER
  ASIGURARE; totodată a emis ordinul de plată nr. 1/05.05.2011 prin care VDC HOLDING
  S.R.L. transferă suma de 100.000 lei dintr-un cont deschis la ROCREDIT IFN Sucursala Baia
  Mare într-un alt cont deținut de emitent;
 • în perioada 09.05.2011 – 25.05.2011, la solicitarea inculpatului, i s-a eliberat de către
  ROCREDIT IFN, în 5 tranșe, suma de 130.000 lei și suma de 2.000 euro.în baza a cinci
  ordine de plată emise de ROCREDIT IFN semnate de S.C. VDC HOLDING S.R.L., în
  calitate de client, prin inculpatul Cherecheș Cătălin;
 • din dispoziția inculpatului, la datele de 03.06.2011, 30.06.2011 și 29.07.2011, au fost
  achitate trei rate din împrumut, în valoare totală de 3.000 euro în contul ROCREDIT IFN , iar
  la data de 18.08.2011, prin intermediul lui Mînăilă Irina, a virat suma de 100.000 euro către
  ROCREDIT IFN ;
 • la data de 11.02.2013 a încheiat, în calitate de reprezentant al S.C. VDC HOLDING
  S.R.L., contractul de credit nr. RQ13020157032312/11.02.2013 cu ROCREDIT IFN S.A., ce
  are ca obiect contractarea de către S.C. VDC HOLDING S.R.L. a unei linii de credit în
  valoare de 1.600.000 lei, împrumut contractat ca urmare a încheierii de către S.C. VDC
  HOLDING S.R.L. a unui antecontract de vânzare-cumpărare cu Coman Iuliana privind
  promisiunea de vânzare cu suma de 1.600.000 lei a unui imobil din localitatea Tăuții
  Măgherăuș înscris în CF 966 ;VDC HOLDING S.R.L , prin inculpat, a emis două
  ordine de plată către Coman Ioan, unul în valoare de 300.000 lei și unul în valoare de
  420.000 lei pentru plata avansului prețului stabilit prin antecontractul de vânzare cumpărare ;
  -în vederea încheierii contractuui de împrumut cu ROCREDIT IFN, inculpatul a emis ,
  în calitate de reprerzentant al S.C. VDC HOLDING S.R.L., la data de 12.02.2013 două ordine
  de plată, unul în valoare de 2.951 lei către ROCREDIT BROKER ASIGURARE, pentru plata
  poliței de asigurare și unul în valoare de 145 lei către Cabinet avocat Herța Călin, pentru
  înscriere credit în arhiva electronică;
 • la data de 26.04.2011, S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat, a
  încheiat cu S.C. CANAL 7 S.R.L. contractul nr. 258/26.04.2011 având ca obiect prestarea de
  servicii publicitare (producție audio-video în perioada 27.04.2011-05.05.2011), sens în care sa
  emis factura nr. 5398/06.05.2011 în valoare de 3.570 lei, care a fost achitată de S.C. VDC
  HOLDING S.R.L. în două tranșe, la data de 12.10.2011 și la data de 17.10.2011;
 • în cursul anului 2011, S.C. VDC HOLDING S.R.L. a achiziționat de la S.C.
  PUBLICOM S.R.L. (factura nr. 405/2011) servicii de publicitate pentru care a achitat la data
  de 05.05.2011 suma de 2.347,32 lei; tototdată, a achiziționat de la aceeași societate
  comercială servicii de publicitate și în anul 2012 pentru care la data de 15.06.2012 a achitat
  suma de 4.430,47 lei, în baza facturii nr. 623/25.05.2012;
 • în perioada aprilie-mai 2011 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat,
  a achiziționat de la S.C. GENIUS S.R.L. servicii de publicitate pentru care s-a emis facturile
  nr. 187/14.04.2011 în valoare de 1.117,11 lei, nr. 189/22.04.2011 în valoare de 1.000, 71 lei,
  nr. 202/03.05.2011 în valoare de 3.902,09 lei ;
 • la data de 30.04.2012 a negociat și încheiat în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L.
  cu S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. contractele de prestări servicii numerele
  G139291/30.04.2012 (valoarea contractului este de 7.700,04+9.306,67 euro) și
  G139290/30.04.2012 (valoarea contractului este de 7.587,05 euro) și comanda
  G139315/30.04.2012 (în valoare de 1445,40 euro +TVA);
 • în perioada februarie 2011- mai 2012 a contractat în numele S.C. VDC HOLDING
  S.R.L. servicii de publicitate /prestări servicii de la S.C. INSERV MEDIA S.R.L. pentru care
  au fost emise facturile : 11MEDIA100044/28.02.2011, în valoare de 1.240 lei,
  11MEDIA100064/08.03.2011, în valoare de 1.240 lei, 11MEDIA100098/11.04.2011, în
  valoare de 744 lei, 10MEDIA200032/12.05.2011, în valoare de 744 lei, 11MEDIA100129/
  18.05.2011 în valoare de 1.260 lei, 11MEDIA100300/31.10.2011 în valoare de 806 lei,
  11MEDIA100288/10.10.2011 în valoare de 806 lei, 11MEDIA100309/07.11.2011 în valoare
  de 806 lei, 11MEDIA100322/24.11.2011 în valoare de 806 lei, 11MEDIA100326/30.11.2011
  în valoare de 595,20 lei, 11MEDIA100354/29.12.2011 în valoare de 293,88 lei,
  11MEDIA100042/25.02.2011 în valoare de 1.488 lei, 11MEDIA100033/14.02.2011, în
  valoare de 1.488 lei, 11MEDIA100031/11.02.2011 în valoare de 620 lei,
  11MEDIA100022/07.02.2011 în valoare de 620 lei, 11MEDIA100084/01.04.2011 în valoare
  de 1.984 lei, 11MEDIA100071/17.03.2011 în valoare de 6.500,01 lei,
  11MEDIA100068/16.03.2011 în valoare de 1.240 lei, 11MEDIA100037/17.02.2011 în
  valoare de 2.852 lei, 11MEDIA100429/21martie 2012 în valoare de 36.645,90 lei,
  11MEDIA100468/08.05.2012 în valoare de 66.076,80 lei;
 • în perioada martie-mai 2011, în calitate de reprezentant al S.C. VDC HOLDING
  S.R.L. a contractat de la S.C. XS SUD COMPANI S.R.L. servicii de publicitate media, pentru
  care au fost emise de către S.C. XS SUD COMPANI S.R.L. facturile fiscale numerele
  624/02.03.2011 în valoare de 7.000 lei, 669/20.04.2011 în valoare de 10.000 lei,
  697/12.05.2011 în valoare de 13.158, 63 lei, 706/20.05.2011 în valorare de 9.213,96 lei, ce au
  fost achitate de S.C. VDC HOLDING S.R.L în perioada martie-octombrie 2011, prin bancă
  (două operațiuni) și în numerar (cinci chitanțe de plată);
 • în anul 2012, în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L,. a încheiat cu S.C.
  AFFICHAGE ROMANIA S.R.L, contractele cu numerele 389/17.12.2012, 390/17.12.2012,
  391/17.12.2012, 125/04.04.2012, 126/04.04.2012 având ca obiect închirierea panourilor
  publicitare,pentru care a achitat prin ordine de plată către S.C. AFFICHAGE ROMANIA
  S.R.L. sumele de 14.430,43 lei ( OP din 24.04.2012), 30.970,94 lei (OP din 03.05.2012) și
  81.610,35 lei (OP din 13.07.2012);
  20
 • în perioada 2011-2013 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat, a
  achiziționat servicii de publicitate de la GRAIUL MARAMUREȘULUI S.R.L. pentru care au
  fost emise facturile cu nr. 6153/13.01.2011 în valoare de 8.000 lei (achitată cu filă cec), nr.
  6324/28.02.2011 în valoare de 6.000 lei (achitată cu filă cec), nr. 6329/7.03.2011 în valoare
  de 5.500 lei (achitată cu filă cec), nr. 6448/31.03.2011 în valoare de 12.200 lei (achitată cu
  filă cec), nr. 6853/8.07.2011 în valoare de 3.0000 lei, nr. 6854/11.07.2011 în valoare de 3.000
  lei, nr.4464M /23.08.2011 în valoare de 4.999,68 lei, nr. 7069/31.08.2011 în valoare de
  4.999,68 lei, nr. 7471/29.11.2011 în valoare de 4.340 lei, nr. 7472/30.11.2011 în valoare de
  3.659,24 lei, nr. 4475/19.12.2011 în valoare de 4.999,99 lei, nr. 4476/22.12.2011 în valoare de
  3.968 lei, nr. 7620/27.12.2011 în valoare de 4.999,68 lei, nr. 7618/30.12.2011 în valoare de
  2.032,36 lei (total valoare facturi în anul 2011 -71.698,63 lei); nr. 7912/21.02.2012 în valoare
  de 4.300 lei, nr. 8027/13.03.2012 în valoare de 3.909 lei, nr. 8061/16.03.2012 în valoare de
  4.000 lei, nr. 8154/26.03.2012 în valoare de 3.900 lei, nr. 8155/28.03.2012 în valoare de 3.500
  lei, nr. 8156/30.03.2012 în valoare de 3.500 lei, nr. 8220/12.04.2012 în valoare de 5.000 lei,
  nr. 8221/13.04.2012 în valoare de 5.000 lei, nr. 8372/4.05.2012 în valoare de 5.000 lei, nr.
  8373/7.05.2012 în valoare de 5.000 lei, nr. 8374/8.05.2012 în valoare de 5.000 lei, nr.
  8762/30.07.2012 în valoare de 4.999,68 lei, nr. 5453M/31.07.2012 în valoare de 5.000 lei, nr.
  8832/17.08.2012 în valoare de 5.000 lei, nr. 8891/31.08.2012 în valoare de 4.000 lei, nr.
  9043/28.09.2012 în valoare de 4.550 lei, nr. 9044/30.09.2012 în valoare de 4.500 lei, nr.
  9162/18.10.2012 în valoare de 4.570 lei, nr. 9163/19.10.2012 în valoare de 4.750 lei, nr.
  9244/30.10.2012 în valoare de 4.520 lei, nr. 9304/15.11.2012 în valoare de 5.000 lei, nr.
  9316/16.11.2012 în valoare de 5.000 lei, nr. 9540/21.12.2012 în valoare de 5.000 lei (total
  valoare facturi pe 2012 – 104.868,68 lei); nr. 9635/18.01.2013 în valoare de 5.000 lei, nr.
  9636/21.01.2013 în valoare de 5.000 lei, nr. 9651/23.01.2013 în valoare de 5.000 lei, nr.
  9652/24.01.2013 în valoare de 5.000 lei, nr. 9947/15.03.2013 în valoare de 3.500 lei, nr.
  9948/18.03.2013 în valoare de 3.500 lei, nr. 10056/4.04.2013 în valoare de 5.000 lei, nr.
  10.057/5.04.2013 în valoare de 5.000 lei, nr. 10361/4.06.2013 în valoare de 5.000 lei, nr.
  10362/5.06.2013 în valoare de 5.000 lei, nr. 10363/6.06.2013 în valoare de 5.000 lei, nr.
  10559/22.07.2013 în valoare de 5.000 lei, nr. 10560/23.07.2013 în valoare de 5.000 lei (total
  valoare facturi pe 2013 – 62.000 lei);
 • la data de 02.04.2012 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat, a
  încheiat cu S.C. TEMPO MEDIA S.R.L. contractul de închiriere nr. 112/02.04.2012 având ca
  obiect închirierea de panouri publicitare ( valoarea contractului fiind de 2.308,88 euro) pentru
  care a achitat contravaloarea facturii emise de sususcrisa societate comercială (factură
  proforma 56/ factura fiscală nr. 2152/09.05.2012) , respectiv suma de 10.171,31 lei ;
 • în cursul lunii august 2011 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat, a
  achiziționat de la S.C. MARA VIDEO MEDIA S.R.L. servicii publicitare pentru care au fost
  emise facturile nr. 1328/10.08.2011 în valoare de 2.550,93 lei și nr. 001353/17.08.2011 în
  valoare de 1.892,60 lei, achitate în numerar în baza a patru chitanțe de încasare;
 • la data de 05.04.2011, în calitate de administrator al S.C. VDC HOLDING S.R.L., a
  încheiat cu S.C. SAMDAMGIFTS S.R.L., contractul nr. 135/05.04.2011, având ca obiect
  realizarea de materiale sau obiecte promoționale pentru care s-au emis facturile cu numerele
  11.0106/07.04.2011 în valoare de 94.000 lei, 11.0113/12.04.2011 în valoare de 666,62 lei,
  11.0143/29.04.2011 în valoare de 15.266,38 lei, 11.0174/12.05.2011 în valoare de 8.642,80
  lei, 11.021731.05.2011 în valoare de 1.029,10 lei, 12.0276/21.05.2012 în valoare de
  185.272.12 lei, 12.0410/08.05.2012 în valoare de 2.482,48 lei, 12.0411/14.05.2012 în valoare
  de 1.509,08 lei;
 • la data de 22.05.2012 VDC HOLDING S.R.L. prin inculpat, „a încheiat” cu S.C.
  PRINTMASTERS S.R.L. contractul nr. 339, având ca obiect „asistență management, PR și
  resurse umane”, sens în care a emis factura nr. 2012-028/22.05.2012, prin care a încasat în
  aceeași zi de la S.C. PRINTMASTERS S.R.L. suma de 198.000 lei, contract care reprezintă în
  realitate un împrumut mascat, suma de banii fiindu-i necesară susscrisei societăți comerciale
  pentru a nu intra în indisponibilitate de plăți, ca urmare a introducerii la plată de către S.C.
  SAMDAMGIFTS S.R.L. a filei CEC RNCB1BG 0011027 emisă de S.C. VDC HOLDING
  S.R.L. (în acest sens la data de 22.05.2012, S.C. VDC HOLDING S.R.L. a virat banii în
  contul S.C. SAMDAMGIFTS S.R.L. , iar la data de 24.05.2015 S.C. SAMDAMGIFTS
  S.R.L. a restituit suma în cauză către S.C. VDC HOLDING S.R.L., pentru ca ulterior, la data
  de 28.05.2012, S.C. VDC HOLDING S.R.L. să emită factura nr. 2012-036 prin care a stornat
  factura nr. 2012-028/22.05.2012 și a restituit către S.C. PRINTMASTERS S.R.L. suma de
  198.000 lei);
 • la data de 25.03.2011 a contractat pe numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. produse
  de la S.C. CROSSVAL S.R.L. în valoare de 15.062,9 lei , pentru care s-a emis factura
  2011070/25.03.2011, achitată prin filă CEC;
 • la data de 14.03.2012 a contractat pe numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. produse
  de la aceeași societate comercială în valoare de 17.360 lei, pentru care s-a emis factura
  nr.20200014/12.03.2012, achitată la data de 02.04.2012;
 • în cursul anului 2012 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat, a
  achiziționat de la S.C. WIN POL S.R.L. produse (vin) în valoare de 55.215,03 lei pentru care
  s-a emis factura nr. 7171/24.04.2012;
 • în perioada mai-iunie 2011 S.C. VDC HOLDING S.R.L. a achiziționat de la S.C.
  FOOD DISTRIBUTIONE S.R.L. (factura nr. 13336/31.05.2011 în valoare de 4.538,40 lei) și
  de la S.C. GRUP CERNEȘTEAN S.R.L. (factura nr. 43936/03.05.2011 în valoare de 1.170
  lei) produse alimentare, iar de la S.C. MARONI COM S.R.L. servicii de catering (factura nr.
  209/01.06.2009 în valoare de 4.000 lei);
 • în perioada februarie-martie 2013 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de
  inculpat, a achiziționat de la S.C. REPKA ELECTRONIKS S.R.L. produse electronice pentru
  care au fost emise facturile 10119485/23.02.2013 în valoare de 4.098 lei,
  10119483/23.02.2013 în valoare de 4.498 lei, 10120477/06.03.2013 în valoare de 4.466 lei,
  10120467/06.03.2012 în valoare de 4.949 lei ;
 • la data de 29.05.2013 S.C. VDC HOLDING S.R.L. reprezentată de inculpat, a
  achiziționat de la S.C. ROLLSTAR PRODEXIM S.R.L. un produs, pentru care s-au emis
  facturile cu numerele 909191/29.05.2013 în valoare de 429 lei și 909190/29.05.2013 în
  valoare de 4.940 lei;
 • la data de 30.03.2011 inculpatul a contractat pentru S.C. VDC HOLDING S.R.L.
  servicii de la S.C. DALIAD S.R.L. în valoare de 4.000 lei , pe care le-a achitat cu o filă CEC
  emisă de acesta la data de 31.03.2011 ;
 • în perioada noiembrie-decembrie S.C. VDC HOLDING S.R.L. a achiziționat de la
  S.C. ELANKO S.R.L. diverse mărfuri (aparatură electronică) pentru care au fost emise
  facturile cu seriile și numerele MMELK 0187227/21.11.2011 în valoare de 2.000 lei (achitată
  cu card bancar), MMELK 0181394/05.12.2011 în valoare de 3.200 lei,
  MMELK0181648/10.12.2011 în valoare de 4,999,90 lei, MMELK 0181686/21.12.2011 în
  valoare de 21.199,80 lei ;
 • în perioada noiembrie –decembrie 2011 S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată
  de inculpat, a achiziționat de la S.C. TROPICAL DECOR S.R.L. aranjamente florale, pentru
  care s-au emis facturile 1136/29.12.2011 în valoare de 2.150 lei, 1123/28.11.2011 în valoare
  de 5.950 lei, 1116/01.11.2011 în valoare de 5.280 lei;
 • S.C. VDC HOLDING S.R.L., reprezentată de inculpat, în perioada august 2011-
  septembrie 2012, a achiziționat de la S.C. MARA INTERNATIONAL TOUR S.R..L. diverse
  servicii turistice, respectiv la data de 12.08.2011 a fost încheiat contractul de comercializare a
  pachetelor turistice nr. EXT 1608/12.08.2011 pentru care s-a emis factura MIT nr. 11799 în
  22
  valoare de 7.400 lei, și, totodată, servicii turistice pentru care s-au emis facturile MIT nr.
  12208/22.09.2011 în valoare de 9.924, 40 lei, MIT nr. 12348/19.10.20113.965 lei, MIT nr.
  12472/08.11.2011 în valoare de 855 euro (echivalent a 3.719,25 lei), MIT nr.
  15048/22.08.2012 în valoare de 1.322 lei, MIT nr. 12737/12.12.2011 în valoare de 3.310 lei ;
 • S.C. VDC HOLDING S.R.L.. a achiziționat servicii/produse de la Societatea
  Companiilor Hoteliere Grand S.R.L, pentru care la data de 01.04.2011 a emis o filă cec în
  valoare de 2.800 lei și de la S.C. DOCOM ELECTRONIC S.R.L. pentru care la data de
  02.06.2011 a emis o filă cec în valoare de 3.500 lei;
 • pentru realizarea comerciale de mai sus, în perioada ianuarie 2011-iunie 2013
  inculpatul Cherecheș Cătălin a emis în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. 20 file CEC
  (CEC RNCB1BC 0079898 –beneficiar GRAIUL MARAMUREȘULUI S.R.L.; CEC
  RNCB1BC 0079900- beneficiar S.C. XS SUD COMPANI S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079899
 • beneficiar S.C. XS SUD COMPANI S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079896 – beneficiar S.C.
  INSERV MEDIA S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079892 – beneficiar GRAIUL
  MARAMUREȘULUI S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079893 – beneficiar S.C. XS SUD
  COMPANI S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079897
 • beneficiar S.C. INSERV MEDIA S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079885- beneficiar S.C.
  DALIAD S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079888- beneficiar Societatea Companiilor Hoteliere
  Grand S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079886 –beneficiar BNP Corpadea Racoți Mureșan; CEC
  RNCB1BC 0079884 – beneficiar BNP Căpușan Niculina; CEC RNCB1BC 0079883 –
  beneficiar S.C. SAMDAMGIFTS S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079881-beneficiar GRAIUL
  MARAMUREȘULUI S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079878- beneficiar S.C. BIMDRUM
  CONSTRUCT S.R.L. –plată pentru factură emisă de S.C. XS SUD COMPANI S.R.L.; CEC
  RNCB1BC 0079880- beneficiar S.C. CROSSVAL S.R.L.; CEC RNCB1BC 0079889 –
  beneficiar S.C. DOCOM ELECTRONIC S.R.L.; CEC RNCB1BG 0011029 – beneficiar S.C.
  INSERV MEDIA S.R.L.; CEC RNCB1BG 0011027 – beneficiar S.C. SAMDAMGIFTS
  S.R.L.; CEC RNCB1BG 0011030 – beneficiar S.C. INSERV MEDIA S.R.L.; CEC
  RNCB1BG 0011028 – beneficiar .S.C. WIN POL S.R.L.);
 • a emis în numele S.C. VDC HOLDING S.R.L. două bilete la ordin, unul către S.C.
  SAMDAMGIFTS S.R.L. la data de 26.06.2012 ( BO RNCB3AP 0063294) în valoare de
  198.000 lei și unul către EUROMEDIA GRUP S.R.L. la data de 02.05.2012 ( BO
  RNCB3AP 0063295) în valoare de 20.000 lei;
 • a emis la data de 01.09.2011 un OP în valoare de 44.339,40 lei (reprezentând
  contravaloare transport) către S.C. ROXAL JET INTERNATIONAL S.R.L.; la data de
  23.09.2011 a emis un OP în valoare de 9.924,40 lei către S.C. MARA INTERNATIONAL
  TOUR S.R.L.; la data de 19.12.2011a emis un OP în valoare de 5.950 lei către S.C.
  TROPICAL DECOR S.R.L.; la data de 28.05.2012a emis un OP în valoare de 198.000 lei
  către S.C. PRINT MASTERS S.R.L.; la data de 02.05.2012 a emis un OP în valoare de
  30.970 ,94 lei către S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L.; la data de 13.07.2012 a emis un
  OP în valoare de 97.024,65 lei către S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. și un OP în valoare de
  81.610,35 lei către S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L.; precum și OP din data de
  03.05.2011 către S.C. BIMDRUM CONSTRUCT S.R.L.; la data de 31.01.2013 a emis un OP
  în valoare de 250.000 lei către Mînăilă Irina, iar la data de 04.02.2013 a emis un OP în
  valoare de 180.000 către aceeași persoană (retragere aport asociat); a emis un OP la data de
  21.12.2011 în valoare de 21.199,80 lei către S.C. ELANKO S.R.L. și un OP la data de
  03.11.2011 în valoare de 5.280 lei către S.C. TROPICAL DECOR S.R.L.,
  activități comerciale care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de foloase
  patrimoniale necuvenite pentru sine și pentru S.C. VDC HOLDING S.R.L. (constând în
  interesul legat de obținerea de dividende, profit, mărirea cifrei de afaceri a societății,
  recuperarea aportului adus în societate, restituirea împrumuturilor acordate societății, mărirea
  patrimoniului prin achiziția de bunuri, ş.a.) cât și a unor foloase patrimoniale și
  nepatrimoniale constând în sprijinul oferit de S.C. VDC HOLDING S.R.L. la campania
  electorală desfășurată de inculpat și la creșterea capitalului electoral al acestuia, majoritatea
  serviciilor de publicitate și materialele și obiectele promoționale (ca de altfel și produsele
  alimentare) fiind achiziționate de S.C. VDC HOLDING S.R.L. pentru sprijinul electoral al
  inculpatului, care a candidat pentru funcția de primar în anul 2011, cât și în anul 2012.
 1. În drept, această presupusă faptă reţinută prin actul de sesizare a instanţei s-a
  considerat că ar putea întruni elementele de tipicitate ale infracțiunii de efectuare de
  operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția pe care o îndeplinește ,
  prev. de art. 12 lit. a din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.
  Procurorul a mai reţinut faptul că inculpatul CHERECHEȘ CĂTĂLIN, cu intenție,
  în baza unei rezoluții infracționale unice:
 • în declarațiile de avere pe anii 2013 – 2018 (14.06.2013, 28.06.2013, 13.06.2014,
  18.07.2014, 12.06.2015, 19.02.2016, 24.04.2016 – două declarații, 08.06.2017 și 17.07.2017,
  15.06.2018), a trecut în mod nereal, că deține în același cuantum, respectiv 1.500.000 euro,
  suma primită cu titlu de împrumut în anul 2007 de la Cherecheș Viorica și transformată în dar
  manual în anul 2010, în contextul în care nu mai deținea suma respectivă în cuantumul indicat
  în declarații;
 • în declarațiile de avere pe anii 2013 – 2017 (14.06.2013, 28.06.2013, 13.06.2014,
  18.07.2014, 12.06.2015, 19.02.2016, 24.04.2016, 08.06.2017) a menționat un împrumut în
  valoare de 150.000 euro „acordat” lui Mînăilă Irina, care masca în realitate achiziționarea
  unor imobile de către acesta pe numele susnumitei (apartamentele cu numerele 39 și 40- și
  trei parcări aferente- din mun. Baia Mare, str. Victoriei nr. 3, jud. Maramureș), împrumut
  inexistent, valoarea de achiziție a imobilelor fiind de 219,834 lei (echivalentul a 49.207 euro);
 • în declarațiile de avere din datele de 08.06.2017, 11.07.2017 și 15.06.2018 nu a
  consemnat obținerea sumei de 30.730 euro ca urmare a vânzării apartamentului nr. 40 și a trei
  locuri de parcare situate în mun. Baia Mare, str. Victoriei nr. 3, jud. Maramureș, de către
  acesta prin persoanele interpuse Mînăilă Irina și Mînăilă Petru, consemnând în mod nereal în
  declarațiile din data de 17.07.2017 și 15.06.2018 că i s-ar fi „restituit” de către Mînăilă Irina
  suma de 150.000 euro, deși, în realitate, susnumita i-a înmânat inculpatului doar suma de
  30.730 euro obținută din vânzarea imobilelor în cauză;
 • în declarațiile de avere pe anul 2015-2017 nu a menționat suma de 20.000 euro,
  respectiv suma de bani rămasă nerestituită din împrumutul de 20.000 euro (la data de
  25.09.2017 mai avea de restituit suma de 6.000 euro), primită în perioada februarie – martie
  2015 cu titlu de împrumut de la numitul Satmari Ioan, prin intermediul lui Bala Liviu Ioan;
 • în declarațiile de avere pe anii 2013-2015 (14.06.2013, 28.06.2013, 13.06.2014,
  18.07.2014, 12.06.2015), nu a menționat achiziționarea „de facto”, prin intermediul
  suspectului Șpan Cristian, a S.C. INSERV MEDIA S.R.L. (societate care a devenit ulterior
  S.C. EMARAMUREŞ MEDIA S.R.L.) cu suma de 280.000 euro; de asemenea, în declarațiile
  de avere pe anii 2013-2015, nu a consemnat sumele de bani pe care le-a adus ca aport de
  facto la S.C. EMARAMUREŞ MEDIA S.R.L. în perioada martie-iulie 2013 (108.687 lei la
  data de 14.06.2013; 118.815 lei la data de 28.06.2013; 122.815 lei la data de 04.07.2013);
 • în declarațiile de avere pe anii 2014-2015 nu a consemnat suma de 250.979 lei pe
  care a adus-o ca aport de facto la S.C. EMARAMUREŞ MEDIA S.R.L., sumă ce a fost
  utilizată pentru achiziția de la S.C. MARA VIDEO MEDIA S.R.L. a unor echipamente audiovideo
  TV (și cesionarea licenței AXA TV Maramureș);
  -în declarațiile de avere pe anii 2011-2013 ( din datele de 15.06.2011, 27.06.2011,
  10.10.2011, 14.06.2012, 23.07.2012, 14.06.2013, 28.06.2013), nu a trecut sumele de bani pe
  care le-a adus ca aport în S.C. VDC HOLDING S.R.L., prin intermediul lui Mînăilă Irina,
  asociat minoritar în cadrul susscrisei societăți comerciale (sumele în cauză au fost de
  353.212,75 lei în anul 2011; 208.142 lei în 2012; 100.000 lei în 2013- în total 661.354,75 lei);
 • în declarațiile de avere pe anii 2011-2012 a inserat date neconforme realității în
  legătură cu împrumuturile (aportul) acordate de acesta S.C. VDC HOLDING S.R.L.,
  menționând suma de 1.120.016,92 lei (în toate declarațiile pe anii 2011-2012) ,deși, în
  realitate, la data de 15.06.2011, acesta figura înregistrat cu un aport de 899.186,97 lei, la data
  de 27.06.2011 figura în evidențele contabile ale susscrisei societăți comerciale cu un aport în
  valoare de 884.986,97 lei, iar la data de 10.10.2011 cu un aport în valoare de 811.459,35 lei.,
  la data de 14.06.2012 figura înregistrat cu un aport în valoare de 876.202.86 lei, iar la data de
  23.07.2012 figura înregistrat cu un aport de 830.381,07 lei;
 • în declaraţiile de avere din datele de 14.06.2013 și 28.06.2013, a consemnat că figura
  cu un aport de 48.633 lei, însă, aportul real pe care acesta îl mai avea la datele susmenționate
  în S.C. VDC HOLDING S.R.L. era mai mare, respectiv de 279.977,72 lei (48.633
  lei+231.354,75 lei – aport rămas la data în cauză pe numele lui Mînăilă Irina);
 • în declarațiile de avere pe anul 2013 (14.06.2013, 28.06.2013) nu a menționat
  calitatea de unic asociat de facto la S.C. TRANSILVANIA REGIONAL MEDIA S.R.L.;
 • în declarațiile de avere din datele de 17.07.2017 și 15.06.2018 a consemnat în mod
  nereal că i-ar fi acordat suspectului Șpan Cristian, în anul 2016, un împrumut de 500.000 euro
  și că ar fi împrumutat în anul 2016 de la numitul Tocaciu Ștefan Mircea suma de 30.000 lei.
 1. În drept, această presupusă faptă reţinută prin actul de sesizare a instanţei s-a
  considerat că ar putea întruni elementele de tipicitate ale infracțiunii de fals în declarații în
  formă continuată prev. de art. 326 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (16 acte
  materiale).
  Procurorul de caz a mai reţinut faptul că inculpatul CHERECHEȘ CĂTĂLIN, cu
  intenție, în calitate de candidat din partea USL la funcția de primar al municipiului Baia Mare,
  în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2012, a oferit lui Jurisnic z
  Carol zis „Pise”, președintele Partidei Romilor Baia Mare, sumele de 17.000 euro și 5.000 lei
  în scopul determinării alegătorilor de etnie rromă să îl voteze pentru funcția pentru care
  candida.
 2. În drept, această presupusă faptă reţinută prin actul de sesizare a instanţei s-a
  considerat că ar putea întruni elementele de tipicitate ale infracțiunii de corupere a
  alegătorilor prev. de art. 386 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1
  Cod penal.
  În fapt, cu privire la acuzațiile formulate împotriva inculpatului TRIFA NICOLAE
  DAN, procurorul de caz a reţinut că acest inculpat, cu intenție, în cursul lunii mai 2013,
  pentru aprobarea de către Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din cadrul
  Primăriei municipiului Baia Mare a cererii de eliberare a autorizațiilor de acces a
  autovehiculelor de mare tonaj pe raza Municipiului Baia Mare (necesare pentru transportul
  unei cantități mari de pirite aurifere din incinta C.N.M.P.N. REMIN S.A.) formulată de S.C.
  WERCO LOGISTIC S.R.L. și remiterea cu titlul de mită de către inculpatul Wermelinger
  Marco, la solicitarea inculpatului Cherecheș Cătălin, primarul Municipiului Baia Mare, a
  sumei de 150.000 USD, disimulată în două contracte de sponsorizare, unul în valoare de
  60.000 USD încheiat la data de 22.05.2013 între WERCO TRADE AG și Primăria
  municipiului Baia Mare (contract nr. 14370/22.05.2013) și unul în valoare de 90.000 USD
  încheiat la data de 20.05.2013 între aceeași societate comercială și Handbal Club Municipal
  Baia Mare-Secția de fete (contract numărul 260/20.05.2013), l-a sprijinit pe inculpatul
  Wermelinger Marco în activitatea infracțională, intermediind discuțiile dintre acesta și
  inculpatul Cherecheș Cătălin legate de fapta mai susmenționată (inclusiv prin remiterea către
  beneficiari a contractelor de sponsorizare semnate de inculpatul Wermelinger Marco), sens în
  care a și întocmit pentru S.C. WERCO LOGISTIC S.R.L. adresa de completare cu nr. 25
  (înregistrată la Primăria municipiului Baia Mare la 13.05.2013 sub nr. 13361).
  În drept, această presupusă faptă reţinută prin actul de sesizare a instanţei s-a
  considerat că ar putea întruni elementele de tipicitate ale infracțiunii de complicitate la dare
  de mită prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 255 alin. 1 Cod penal (vechiul Cod
  penal) raportat la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.
  În fapt, cu privire la acuzațiile formulate împotriva inculpatului MIHAI SORINEL,
  procurorul de caz a reţinut că acest inculpat, cu intenție, în calitate de asociat și administrator
  al S.C. SILNEF MINCUP S.R.L. (societate care a achiziționat deșeurile periculoase de la
  S.C. ROMPLUMB S.A.), în perioada 13.06.2013 – 17.06.2013, pentru aprobarea de către
  Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din cadrul Primăriei muncipiului Baia
  Mare a cererii de eliberare a autorizațiilor de acces a autovehiculelor de mare tonaj pe raza
  Municipiului Baia Mare (necesare pentru transportul de deșeuri periculoase -zgură, mată și
  deșeuri metalice- din incinta S.C. ROMPLUMB S.A.), formulată de S.C. SILNEF MINCUP
  S.R.L., împreună cu inculpatul Mihai Doru Adrian, a acceptat să remită, cu titlul de mită, la
  solicitarea inculpatului Cherecheș Cătălin, primarul Municipiului Baia Mare, suma de 12.000
  lei, ce urma să fie disimulată sub forma unui contract de sponsorizare încheiat cu Handbal
  Club Municipal Baia Mare-Secția de fete (contract care nu s-a mai concretizat datorită
  începerii urmăriri penale în personam în cauză).
  În drept, această presupusă faptă reţinută prin actul de sesizare a instanţei s-a
  considerat că ar putea întruni elementele de tipicitate ale infracțiunii de dare de mită prev. de
  art. 255 alin. 1 Cod penal (vechiul Cod penal) raportat la art. 6 din Legea 78/2000, cu
  aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.
  În fapt, cu privire la acuzațiile formulate împotriva inculpatului MIHAI DORU
  ADRIAN, procurorul de caz a reţinut că acest inculpat, cu intenție, în perioada 13.06.2013-
  17.06.2013, pentru aprobarea de către Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din
  cadrul Primăriei muncipiului Baia Mare a cererii de eliberare a autorizațiilor de acces a
  autovehiculelor de mare tonaj pe raza Municipiului Baia Mare (necesare pentru transportul de
  deșeuri periculoase -zgură, mată și deșeuri metalice- din incinta S.C. ROMPLUMB S.A.)
  formulată de S.C. SILNEF MINCUP S.R.L., împreună cu inculpatul Mihai Sorinel – asociat și
  administrator al S.C. SILNEF MINCUP S.R.L. (societate care a achiziționat deșeurile
  periculoase de la S.C. ROMPLUMB S.A.), a acceptat să remită, cu titlul de mită, la solicitarea
  inculpatului Cherecheș Cătălin, primarul Municipiului Baia Mare, suma de 12.000 lei, ce
  urma să fie disimulată sub forma unui contract de sponsorizare încheiat cu Handbal Club
  Municipal Baia Mare-Secția de fete (contract care nu s-a mai concretizat datorită începerii
  urmăriri penale în personam în cauză)
  În drept, această presupusă faptă reţinută prin actul de sesizare a instanţei s-a
  considerat că ar putea întruni elementele de tipicitate ale infracțiunii de dare de mită
  prevăzută de art. 255 alin. 1 Cod penal (vechiul Cod penal) raportat la art. 6 din Legea
  78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.
  Tribunalul, în ceea ce priveşte situaţia juridică a inculpaţilor Cherecheş Cătălin,
  Trifa Nicolae Dan, Mihai Sorinel şi Mihai Doru Adrian, constată că presupusele fapte
  reţinute în sarcina acestora ar fi fost săvârșite sub imperiul vechiului Cod penal (1968), cu
  excepţia unei singure infracţiuni atribuite inculpatului Cherecheş Cătălin care s-ar fi comis
  după data intrării în vigoare a noului Cod penal, în perioada anilor 2013 – 2018, respectiv
  infracţiunea de fals în declarații în formă continuată prev. de art. 326 Cod penal cu aplicarea
  art. 35 alin. 1 Cod penal.
  Din această perspectivă, în cauză, s-a prefigurat necesitatea aplicării legii penale mai
  favorabile conform prevederilor art. 5 Cod penal.
  Dintr-o altă perspectivă, în raport cu prevederile deciziei Curţii Constituţionale nr.
  297, din 26 aprilie 2018, prin care s-a constatat neconstituționalitatea edictării prevederilor ar.
  155 alin. 1 Cod penal cu referire la întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale,
  situaţie care s-a perpetuat fiind necesară şi pronunţarea deciziei Curţii Constituţionale nr. 358
  din 26 mai 2022 urmată de adoptarea OUG nr. 71/2022 de modificare a prevederilor art. 155
  alin. 1 Cod penal, instanţa observă faptul că în aplicarea legii penale substanţiale în perioada
  2018 – 2022 cu privire la întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale prevederile art.
  155 alin. 1 Cod penal au fost inaplicabile, fiind declarate neconstituţionale.
  Potrivit art. 5 alin. 2 Cod penal, aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea
  definitivă a cauzei se aplică şi prevederilor din acte normative declarate neconstituţionale.
  În această situaţie, faptelor săvârșite, cercetate ori judecate în perioada de referinţă
  2018 – 2022 li se aplică numai termenele generale de prescripţie a răspunderii penale
  prevăzute de art. 154 alin. 1 Cod penal nefiind incidentă nici o dispoziţie de întrerupere a
  cursului prescripţiei.
  Aşa fiind, apare cu evidenţă împrejurarea că tuturor inculpaţilor le este mai
  favorabilă şi deci aplicabilă legea penală nouă, respectiv Codul penal în vigoare, luând în
  considerare aspectele examinate în cele ce preced.
  În ceea ce priveşte susţinerea Ministerului Public, care a apreciat că în speţă este
  aplicabil raţionamentul statuat prin Decizia CJUE nr. C107/2023 din 24 iulie 2023, în sensul
  că prescripţia răspunderii penale nu mai poate fi considerată instituţie de drept substanţial ci
  devine instituţie de drept procesual, sens în care este aplicabil principiul tempus regit actum,
  tribunalul arată următoarele:
  Prin hotărârea Curţii Marea Cameră din 24 iulie 2023, cu referire în special la punctele
  91 şi 98 din cuprinsul acesteia, s-a reţinut că situaţia juridică ce rezultă din aplicarea
  Deciziilor nr. 297/2018 şi 358/2022 ale Curţii Constituţionale ale României generează un risc
  sistemic de impunitate pentru infracţiunile de fraudă gravă care aduc atingere intereselor
  financiare ale Uniunii, în special în cauzele a căror complexitate impun efectuarea unor
  cercetări mai îndelungate de către autorităţile penale.
  Tot astfel, s-a statuat că, în principiu, instanţele naţionale sunt obligate să lase
  neaplicate deciziile Curţii Constituţionale ale României în măsura în care aceste decizii au
  efectul de a conduce la prescrierea răspunderii penale într-un număr mare de cazuri de
  fraudă gravă care aduce atingere a intereselor financiare ale Uniunii.
  Aşa fiind, tribunalul constată că în cauza supusă judecăţii obiectul acuzaţiei penale nu
  vizează nicidecum infracţiuni de fraudă gravă care aduc atingere intereselor financiare ale
  Uniunii, motiv pentru care, invocarea efectelor juridice generate de Decizia CJUE nr.
  C107/2023 din 24 iulie 2023, este nefondată.
  În ceea ce-l priveşte pe inculpatul Cherecheş Cătălin, se constată că:
 • 1. presupusei fapte încadrată prin actul de sesizare în dispoziţiile art. 289 alin. 1 Cod
  penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod
  penal (două acte materiale), pedepsită cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea
  exercitării unor drepturi, îi sunt aplicabile prevederile art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal în
  privinţa termenului de prescripţie a răspunderii penale, care este de 8 ani şi curge de la data
  săvârşirii presupusei infracţiuni, respectiv lunile mai şi iunie 2013.
  În aceste condiţii, se constată că prescripţia împlinită în luna iunie 2021 înlătură
  răspunderea penală potrivit art. 153 alin. 1 Cod penal, urmând ca instanţa să dispună în
  temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură
  penală cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal, încetarea procesului penal.
 • 2. presupusei fapte încadrată prin actul de sesizare în dispoziţiile art. 12 lit. a din
  Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani,
  îi sunt aplicabile prevederile art. 154 alin. 1 lit. d Cod penal în privinţa termenului de
  prescripţie a răspunderii penale, care este de 5 ani şi curge de la data săvârşirii presupusei
  infracţiuni, respectiv perioada ianuarie 2011 – iunie 2013.
  În această împrejurare, se constată că prescripţia împlinită în luna iunie 2018 înlătură
  răspunderea penală potrivit art. 153 alin. 1 Cod penal, urmând ca instanţa să dispună în
  temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură
  penală cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d Cod penal, încetarea procesului penal.
 • 3. presupusei fapte încadrată prin actul de sesizare în dispoziţiile art. 326 Cod penal
  cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (16 acte materiale), pedepsită cu închisoarea de la 6 luni
  la 2 ani sau amendă, îi sunt aplicabile prevederile art. 154 alin. 1 lit. d Cod penal în privinţa
  termenului de prescripţie a răspunderii penale, care este de 5 ani şi curge de la data săvârşirii
  presupusei infracţiuni, respectiv perioada iunie 2013 – iunie 2018.
  În această situaţie, se constată că prescripţia împlinită în luna iunie 2023 înlătură
  răspunderea penală potrivit art. 153 alin. 1 Cod penal, urmând ca instanţa să dispună în
  temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură
  penală cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d Cod penal, încetarea procesului penal.
 • 4. presupusei fapte încadrată prin actul de sesizare în dispoziţiile art. 386 Cod penal
  cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal, pedepsită cu închisoarea de la
  6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, îi sunt aplicabile prevederile art. 154
  alin. 1 lit. d Cod penal în privinţa termenului de prescripţie a răspunderii penale, care este de 5
  ani şi curge de la data săvârşirii presupusei infracţiuni, respectiv sfârşitul anului 2012.
  În această situaţie, se constată că prescripţia împlinită la sfârşitul anului 2017 înlătură
  răspunderea penală potrivit art. 153 alin. 1 Cod penal, urmând ca instanţa să dispună în
  temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură
  penală cu referire la art. 154 alin. 1 lit. d Cod penal, încetarea procesului penal.
  În ceea ce-l priveşte pe inculpatul Trifa Nicolae Dan, se constată că potrivit Codului
  penal în vigoare presupusa faptă reţinută în sarcina acestui inculpat încadrată prin actul de
  sesizare în dispoziţiile art. 26 raportat la art. 255 alin. 1 vechiul Cod penal cu referire la art. 6
  din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, are sediul materiei în dispoziţiile art.
  48 Cod penal raportat la 290 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu
  aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani, sens în care sunt
  incidente prevederile art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal în privinţa termenului de prescripţie a
  răspunderii penale, care este de 8 ani şi curge de la data săvârşirii presupusei infracţiuni,
  respectiv începând cu luna mai 2013.
  În aceste condiţii, se constată că prescripţia împlinită în luna mai 2021 înlătură
  răspunderea penală potrivit art. 153 alin. 1 Cod penal, urmând ca instanţa să dispună în
  temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură
  penală cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal, încetarea procesului penal.
  În ceea ce-i priveşte pe inculpaţilor Mihai Doru Adrian şi Mihai Sorinel, se constată
  că potrivit Codului penal în vigoare presupusa faptă reţinută în sarcina acestor inculpaţi
  încadrată prin actul de sesizare în dispoziţiile art. 255 alin. 1 vechiul Cod penal raportat la art.
  6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, are sediul materiei în dispoziţiile
  art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1
  Cod penal, pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani, sens în care sunt incidente prevederile art.
  154 alin. 1 lit. c Cod penal în privinţa termenului de prescripţie a răspunderii penale, care este
  de 8 ani şi curge de la data săvârşirii presupusei infracţiuni, respectiv începând cu luna iunie
  2013.
  În aceste condiţii, se constată că prescripţia împlinită în luna iunie 2021 înlătură
  răspunderea penală potrivit art. 153 alin. 1 Cod penal, urmând ca instanţa să dispună în
  temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură
  penală cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal, încetarea procesului penal.

  PENTRU ACESTE MOTIVE
  ÎN NUMELE LEGII
  HOTĂRĂŞTE
  În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod
  procedură penală cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c şi d Cod penal, dispune încetarea
  procesului penal pornit împotriva inculpaţilor:
 1. CHERECHEȘ CĂTĂLIN (… )trimis în
  judecată prin rechizitoriul întocmit la data de 19 septembrie 2018 în dosarul de urmărire
  penală nr. 12/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia
  Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj sub acuzaţia de săvârșirea a infracțiunilor
  de:
 • luare de mită în formă continuată, prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la
  art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod
  penal (două acte materiale),
 • efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibilă cu funcţia pe
  care o îndeplineşte, prevăzută de art. 12 lit. a din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5
  alin. 1 Cod penal,
 • fals în declaraţii în formă continuată, prevăzută de art. 326 Cod penal cu aplicarea
  art. 35 alin. 1 Cod penal (16 acte materiale),
 • corupere a alegătorilor, prevăzută de art. 386 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.
  1 Cod penal și art. 5 alin. 1 Cod penal.
 1. TRIFA NICOLAE DAN (…) trimis în judecată prin rechizitoriul întocmit la data de 19 septembrie 2018 în dosarul de urmărire penală nr. 12/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
  Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj sub acuzaţia de săvârșirea
  a infracţiunii de complicitate la dare de mită, prevăzută de art. 26 raportat la art. 255 alin. 1
  vechiul Cod penal cu referire la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal
  (art. 48 raportat la 290 alin. 1 Cod penal în vigoare cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000,
  cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal în vigoare)
 2. MIHAI DORU ADRIAN (…) trimis în judecată prin rechizitoriul
  întocmit la data de 19 septembrie 2018 în dosarul de urmărire penală nr. 12/P/2013 al
  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie –
  Serviciul Teritorial Cluj sub acuzaţia de săvârșirea a infracţiunii de dare de mită prevăzută de
  art. 255 alin. 1 vechiul Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5
  alin. 1 Cod penal (art. 290 alin. 1 Cod penal în vigoare raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000,
  cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal în vigoare).
 3. MIHAI SORINEL (…) trimis în judecată prin rechizitoriul întocmit la data de 19 septembrie 2018 în
  dosarul de urmărire penală nr. 12/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
  Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj sub acuzaţia de săvârșirea
  29 a infracţiunii de dare de mită prevăzută de art. 255 alin. 1 vechiul Cod penal raportat la art. 6
  din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (art. 290 alin. 1 Cod penal în
  vigoare raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal în
  vigoare.
  În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat
  rămân în sarcina acestuia.
  Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.
  Pronunţată la data de 15 septembrie 2023 prin punerea hotărârii la dispoziţia
  inculpaţilor şi a Ministerului Public prin mijlocirea grefei instanţei.
  PREŞEDINTE GREFIER
  Francisc Ovidiu Băban Elisabeta
  Red. F.O./T.red. B.E.
  2 ex./15 septembrie 2023
Previous FELICITĂRI, domnule senator! Cristian Niculescu Țâgârlaș NU este de acord cu dezincriminarea posesiei de canabis pentru consum propriu, în limita a 3 grame

About author

You might also like

Politica 0 Comments

Educația a ajuns bătaia de joc a guvernării PSD-ALDE

Pentru guvernarea PSD-ALDE, educația nu a fost niciodată o prioritate, dovadă fiind modul în care actualii guvernanți se raportează la școală, la profesori și la infrastructura din învățământ. Realitatea ne

Politica 0 Comments

Deputatul Cornelia Negruţ: „ALDE este primul partid politic care propune un program concret pentru relansarea sportului românesc”

„Alianța Liberalilor și Democraților a inclus în programul politic al partidului un apel semnat de 60 de sportivi români, campioni și medaliați olimpici mondiali și europeni, care au propus ca

Politica 0 Comments

Delegația guvernamentală condusă de premierul Nicolae Ciucă a vizitat două companii importante pentru dezvoltarea Maramureșului

La Aramis Invest din Baia Mare a apreciat ultimele investiții făcute de companie și a asigurat conducerea de tot sprijinul guvernului pentru investiția în panouri fotovoltaice, care pot fi realizate

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply